Prif >> Iechyd >> 7 Cyfyngiad O Dan Wely Gorau ar gyfer Caethiwed Hawdd

7 Cyfyngiad O Dan Wely Gorau ar gyfer Caethiwed Hawdd

dan ataliadau gwely

123RF.com (mrwed54)

Os ydych chi wedi bod eisiau archwilio caethiwed ond wedi cael eich dychryn gan yr offer neu os nad oes gennych chi'r amser i ddelio â thrafferth setup cymhleth, gwnewch ffafr i chi'ch hun a rhoi cynnig ar ataliadau gwely. Maent yn rhyfeddol o syml i'w gosod a'u torri i lawr felly mae'n hawdd storio tystiolaeth eich rhwysg penwythnos wedi'i chuddio o'r golwg.Nid oes gan bawb le i cadeiriau rhyw neu ddodrefn caethiwed mawr ond os oes gennych fatres, gallwch gael set caethiwed o ansawdd.

Beth yw'r Cyfyngiadau Gorau Dan Wely?

System atal neilon taflenni chwaraeon Taflenni Chwaraeon O dan y System Atal Gwelyau
 • Yn gallu argymell yn bersonol
 • Cyffiau rhyddhau cyflym
 • Neilon cryf
Pris: $ 69.95 Siopa nawr yn Adam & Eve Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Pecyn caethiwed gwely du a llwyd 'Cadwch yn Dal' Dros Set y Groes Gwely
 • Amrywiaeth o bwyntiau clymu i lawr
 • Syth-up yn edrych yn kinky
 • Cyffiau felcro rhyddhau cyflym
Pris: $ 54.99 Siopa nawr yn Adam & Eve Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Cyffiau lledr du a strapiau atal Cuff Lledr Dominix Deluxe Dan Set Matres
 • Cyffiau lledr go iawn
 • Hawdd i'w osod
 • Wyth pwynt clymu i lawr
Pris: $ 74.99 Siopa nawr yn Love Honey Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Doli manniquin dynol ar y gwely gyda strapiau du Cit Straen Matres gan Popbbie Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • 16 pwynt clymu i lawr
 • Hawdd i'w osod
 • Fforddiadwy
Pris: $ 18.99 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Pecyn strap atal pedwar pwynt du Pecyn Caethiwed Gwely Rhyw a direidi
 • Fforddiadwy
 • Cyffiau Velcro-agosach
 • Pwysau ysgafn
Pris: $ 29.74 Siopa nawr yn EdenFantasys Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Gefynnau pinc llachar gyda strapiau du Caethiwed a Set Deganau Tracey Cox
 • Ciwt a phinc
 • Fforddiadwy
 • Yn cynnwys mwgwd a vibe
Pris: $ 49.99 Siopa nawr yn Love Honey Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Pecyn caethiwed Pecyn Caethiwed Gwely Seduce Me Lover
 • Yn dod gydag ychwanegion caethiwed
 • Gwych ar gyfer photoshoots
 • Clasps llaw-gyfeillgar
Pris: $ 74.99 Siopa nawr yn Love Honey Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Ein Hadolygiadau Diduedd
 1. 1. Taflenni Chwaraeon O dan y System Atal Gwelyau

  System atal neilon taflenni chwaraeon Pris: $ 69.95 Siopa nawr yn Adam & Eve Manteision:
  • Dewis y Golygydd
  • Hawdd i'w osod
  • Hawdd amnewid eich cyffiau eich hun
  • Hyd strap addasadwy
  Anfanteision:
  • Dim lledr na lliwiau
  • Nid yw pawb yn hoffi velcro
  • Dim clychau na chwibanau

  Mae'r System Atal Taflenni Chwaraeon yw'r un rydw i'n ei ddefnyddio. Roeddwn i'n edrych am rywbeth syml, ymarferol, gwydn, a ddim yn fflach ac mae Sportsheets yn frand sy'n cyflawni.

  Mae'r rhan sy'n eistedd o dan y fatres wedi'i siapio'n debyg i ffigur ffon gyda llinell ganolog gyda dwy fraich a dwy goes. Gellir addasu pob un o'r pum llinell hyn gan ddefnyddio bwcl fel y gall weithio gydag unrhyw faint matres. Hefyd, mae'r bachynau cyff i fod i ddod o ben a gwaelod y gwely felly nid yw lled y fatres yn chwarae llawer ynddo. Gall gwelyau nad ydyn nhw o faint brenin hefyd ddefnyddio'r strapiau o'r ochrau.  Er efallai na fydd mor lluniaidd â rhai eraill, rwy'n hoffi eu bod yn gosod y gwregysau addasu reit erbyn diwedd y strap gan y cyffiau oherwydd ei bod yn ei gwneud hi'n hawdd addasu'r tensiwn ar ôl i'ch is gael ei strapio i mewn. (Ac nid oes unrhyw beth. yn brafiach na thynhau'r ataliadau ychydig ar ôl iddyn nhw setlo.)

  Daw gyda arddwrn velcro-cau a chyffiau ffêr sydd â leinin meddal, ychydig yn niwlog. Nid Velcro yw'r deunydd mwyaf rhywiol ond mae'n syml, mae'n rhoi llawer o le i chi ei addasu, ac yn ei gwneud hi'n hawdd i'r Dom / fi eu tynnu'n gyflym os oes problem. Hefyd, gallwch chi bob amser eu diffodd am gyffiau mwy sylweddol os mai dyna'ch peth. Mae gan bob cyff glip ynghlwm wrtho y byddwch chi'n ei glipio ar y cylch ar ddiwedd y strapiau ac mae'n dda ichi fynd.

  Pan fydd hwn wedi'i osod o dan ein gwely, rydyn ni jyst yn bachu'r strapiau (heb y cyffiau) o dan y fatres a'u gadael yno felly mae'r cyfan yn mynd i fynd pan rydyn ni am ei ddefnyddio eto.  Dewch o hyd i ragor o daflenni chwaraeon o dan y System Atal Gwelyau ac adolygiadau yma.

 2. 2. ‘Cadwch yn Dal’ Dros Set y Groes Gwely

  Pecyn caethiwed gwely du a llwyd Pris: $ 54.99 Siopa nawr yn Adam & Eve Manteision:
  • Wyth pwynt clymu i lawr
  • Yn gwneud i'ch gwely edrych yn ddychrynllyd
  • Cyffiau arddwrn a ffêr wedi'u leinio â ffwr ffug
  • Yn dod gyda mwgwd
  Anfanteision:
  • Brandio ar sail rhyw '50 Shades '
  • Anos i'w osod a'i guddio
  • Mae strapiau'n mynd dros ben y gwely
  • Methu tynhau'r strapiau

  Mae'r Aros yn llonydd dros set y groes gwely , cydweithrediad rhwng y 50 Cysgod masnachfraint a Teganau Mêl Cariad , yn gwneud pethau ychydig yn wahanol. Mae'n bwclio o amgylch top a gwaelod eich gwely fel petai'ch matres yn gwisgo dau wregys, ond mae'r strapiau atal yn creu siâp gwydr awr mawr ar ben eich matres ac yn darparu wyth pwynt clymu i lawr gwahanol i ddewis ohonynt.

  Mae hyn yn rhoi'r gallu i chi ddewis cadw'r coesau a'r breichiau gyda'i gilydd neu ymledu ar wahân. Gallwch ei newid i gadw pethau'n ffres hefyd.  Rwy'n hoffi pa mor ddychrynllyd mae'n gwneud i'ch gwely edrych. X mawr du gyda modrwyau D dur ar draws eich matres? Mae hynny'n gosod naws mewn gwirionedd.

  Gellir addasu'r strapiau diogel i ffitio gwelyau maint llawn a mwy ond ni allwch dynhau'r strapiau sy'n dal y cyffiau i gyfyngu ar eu symudiad hyd yn oed yn fwy ar ôl iddynt glipio i mewn.  Mae'n dod â arddwrn velcro-cau a chyffiau ffêr wedi'u leinio â ffwr ffug sy'n ddewis gwych i ddechreuwyr. Mae Velcro yn rhoi llawer o addasadwyedd i chi ac mae'n gyflym i'w roi ymlaen a'i dynnu. Rydych hefyd yn cael arwydd mwgwd a doorknob sy'n dweud, bydd Mr Gray yn eich gweld chi nawr, y gallwch chi ei anwybyddu os nad dyna'ch peth chi.

  Nid yw hon yn system y gallwch chi adael wedi'i gosod trwy'r amser, ac mae'n debyg nad ydych chi eisiau cysgu gyda hi fel hyn felly cofiwch fod yr un hon yn fwy o waith na'r mwyafrif o'r lleill ar y rhestr.  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ac adolygiadau 'Cadwch yn Dal' Dros y Gwely.

 3. 3. Cyff Lledr Dominix Deluxe Dan Set Matres

  Cyffiau lledr du a strapiau atal Pris: $ 74.99 Siopa nawr yn Love Honey Manteision:
  • Lledr go iawn
  • Yn ffitio gwelyau maint llawn a mwy
  • Addaswch unwaith ac rydych chi wedi'ch gosod
  • Wyth cylch clymu i lawr
  Anfanteision:
  • Ddim yn fegan
  • Dau ddarn ar wahân
  • Ddim am adael ymlaen trwy'r amser
  • Nid yw cyffiau'n cael eu rhyddhau'n gyflym

  Mae'r Dominix Deluxe Dan Set Matres yn gyfuniad gwych i bobl sy'n chwilio am rhwyddineb defnydd ac ansawdd. Mae'n cynnwys arddwrn lledr go iawn a chyffiau ffêr gyda chau bwcl. Maent wedi'u gwneud yn dda ac yn teimlo'n foethus. Mae gan bob cyff gylch-D metel a charabineer bach wedi'i gynnwys i'w glipio ar eich ataliadau. Yn onest, byddwch chi'n talu llawer am y cyffiau yn unig felly mae'r ffaith eu bod nhw'n rhan o set yn dangos faint o werth rydych chi'n ei gael yma.  Mae'r system atal yn dod mewn dwy ran sy'n sicrhau o amgylch top a gwaelod eich gwely gan ei gwneud hi'n haws i un person ei wneud gan nad oes raid i chi godi'r matresi cyfan i'w wneud. Gellir addasu'r strapiau i ffitio unrhyw wely mwy na gefell ac mae'n sicrhau gyda bwcl gwregys diogelwch felly unwaith y byddwch chi'n cael y maint yn iawn y tro cyntaf, bydd yn cael ei addasu ymlaen llaw y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i'w roi arno.

  Rwyf wrth fy modd bod wyth pwynt clymu i lawr, dau ym mhob cornel. Mae'n rhoi amrywiaeth ehangach o swyddi i chi chwarae gyda nhw ac mae'n fwy addas ar gyfer pobl na fyddent efallai'n teimlo'n gyffyrddus mewn safle eryr gwasgarog safonol.

  Yr unig bethau nad wyf yn eu caru am y set hon yw na allwch ei gadael ar 24/7 fel y gallwch gyda systemau sydd o dan y fatres yn llwyr ac mae'n debyg na fydd mor ddiogel â systemau un darn ar gyfer is sydd wir yn hoffi torri o gwmpas gan fod unrhyw un cyff yn cael ei gysylltu ag un cyfeiriad cyff arall yn lle tri.

  Dewch o hyd i ragor o Dominix Deluxe Leather Cuff Under Mattress Gosodwch wybodaeth ac adolygiadau yma.

 4. 4. Cit Straen Matres gan Popbbie

  Doli manniquin dynol ar y gwely gyda strapiau du Pris: $ 18.99 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Fforddiadwy
  • Dyluniad dau ddarn hawdd ei osod
  • 16 cylch clymu i lawr
  • Addaswch unwaith a'i wneud
  Anfanteision:
  • Ddim am gael eich gadael ymlaen trwy'r amser
  • Amser cludo hirach
  • Yn teimlo ychydig yn rhad
  • Ddim mor ddiogel ag ataliadau un darn

  Hyn Pecyn Strapiau Matres yn opsiwn da i ddechreuwyr ar gyllideb nad ydyn nhw am aberthu amrywiaeth. Mae'n ataliad dylunio dau ddarn gyda dau strap sy'n ffitio o amgylch top a gwaelod eich gwely fel gwregysau mawr. Mae gan bob gwregys saith cylch clymu i lawr sy'n rhoi cyfanswm o 14 pwynt i chi y gallwch chi atodi'r cyffiau sydd wedi'u cynnwys. Mae hynny'n setup eithaf gweddus i ddechrau.

  Mae'r gwregysau'n addasadwy o ran maint i ffitio bron unrhyw fatres a chysylltu â bwcl tebyg i wregys diogelwch felly unwaith y byddwch chi'n cael y hyd yn iawn y tro cyntaf, does dim rhaid i chi ei addasu eto yr ail dro y byddwch chi'n gosod y rhain.

  Mae'n dod gyda chyffiau arddwrn a chyffiau ffêr, wedi'u leinio'n feddal ac yn cau felcro. Mae Velcro yn wych am fod yn addasadwy ac yn hawdd ei dynnu os oes angen i'r cyffiau ddod i ffwrdd yn gyflym. Mae yna hefyd fonws sy'n cyfateb â mwgwd â gorffeniad satiny.

  Rwy'n hoffi ataliadau dau ddarn oherwydd eu bod yn hawdd i un person eu rhoi ar y gwely ond yr anfantais i hynny yw na allwch eu gadael ymlaen trwy'r amser fel y gallwch gydag ataliadau sydd wedi'u cuddio'n llawn o dan y fatres ac oherwydd eu bod ar wahân, bydd gan yr is ychydig mwy o ystafell wiglo gyda'r dyluniad hwn nag y byddai gyda system siâp X mwy. Ar ôl i chi glipio'ch is i mewn, ni allwch gyfyngu eu symudiad mwy na hynny'r ffordd y gallwch gyda darn sengl o dan y caethiwed matres trwy dynhau'r strapiau.

  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ac adolygiadau Mattress Straps Kit yma.

 5. 5. Pecyn Caethiwed Gwely Rhyw a direidi

  Pecyn strap atal pedwar pwynt du Pris: $ 29.74 Siopa nawr yn EdenFantasys Manteision:
  • Cyffiau hawdd ymlaen ac i ffwrdd
  • Pwysau ysgafn
  • Fforddiadwy
  • Heb fod yn fetel
  Anfanteision:
  • Mae cyffiau ynghlwm
  • Yn edrych yn rhatach
  • Anos i'w fwyta o dan fatres

  I'r rhai sydd ar gyllideb neu'n chwilio am rywbeth ysgafn sy'n hawdd teithio ag ef, ewch amdani Pecyn Caethiwed Ystafell Wely Sex & Mischief . Mae'n ddyluniad syml heb glychau a chwibanau cymhleth.

  Mae'r strap hir yn mynd o dan eich matres ac mae'r pedair strap aelod yn dod allan ac i fyny naill ai ar ochrau neu ben y gwely yn dibynnu ar eich dewis. Gellir addasu'r strapiau fel y gall y system ffitio matres unrhyw faint ac addasu i wahanol lefelau o'r tensiwn a ddymunir.

  Nodwedd unigryw o'r set hon yw bod y cyffiau felcro wedi'u leinio â ffwr ffug wedi'u cysylltu'n barhaol â'r strapiau. Mae hynny'n golygu nad oes raid i chi boeni am glipiau metel trwm neu'ch cyffiau'n gwahanu ac yn colli. Yr anfanteision yw na allwch ddefnyddio'r cyff yn annibynnol, eu diffodd am gyffiau o ansawdd uwch, a gall ei gwneud hi'n anoddach gosod y strapiau o dan eich matres i'w storio.

  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ac adolygiadau Cit Caethiwed Gwely Rhyw a Chamwain yma.

 6. 6. Caethiwed a Set Deganau Tracey Cox

  Gefynnau pinc llachar gyda strapiau du Pris: $ 49.99 Siopa nawr yn Love Honey Manteision:
  • Pinc addawol
  • Vibe a mwgwd yn cyfateb
  • Di-frawychus
  • Fforddiadwy
  Anfanteision:
  • Flimsier nag eraill
  • Nid yw pinc ar gyfer pawb
  • Batri heb ei gynnwys

  I'r rhai sy'n newydd i gaethiwed, mae'r Caethiwed a Kit Teganau Tracey Cox yn opsiwn braf, di-frawychus. Mae ganddo gyffiau pinc siriol meddal wedi'u leinio meddal a mwgwd melfedaidd i chwarae ag ef. Mae'r ataliadau'n ysgafn ac nid ydyn nhw'n teimlo'n rhy ddiogel sy'n dda i bobl sydd ychydig yn nerfus wrth gael eu clymu.

  I roi cychwyn i chi, mae ganddo hefyd fibe bwled bach gyda 10 swyddogaeth dirgrynu. Cyfunwch ataliadau, mwgwd a naws, ac mae noson gyfan ar y gweill.

  Mae'r strapiau atal dan fatres yn deneuach na brandiau eraill ac mae hynny'n braf gadael y strapiau wedi'u cuddio o dan eich matres yn llawn amser ond ddim mor wych i bobl sydd wir eisiau cael trafferth â'u holl nerth. Mae'n system atal gyntaf dda i wlychu'ch traed ond nid yw wedi'i hadeiladu ar gyfer chwarae dwys nac i bara am byth.

  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ac adolygiadau Tracey Cox Bondage & Toy Set yma.

 7. 7. Pecyn Caethiwed Gwely Seduce Me Lover

  Pecyn caethiwed Pris: $ 74.99 Siopa nawr yn Love Honey Manteision:
  • Pinc metelaidd gyda chaledwedd aur rhosyn
  • Gwych ar gyfer photoshoots
  • Yn cynnwys mwgwd, gag pêl, a fflangellu
  • Addasadwy i ffitio unrhyw wely
  Anfanteision:
  • Nid yw pawb wrth eu bodd â'r edrych pinc
  • Mwy o deganau nag y gallai rhywun fod eisiau
  • Cyffiau ddim mor is-raddol ag eraill

  Os yw sut mae'n edrych yr un mor bwysig i chi â sut mae'n perfformio, ewch am hyn Cit Bondage Gwely Seduce Me Lover gan Bondage Boutique . Mae'n cynnwys o dan yr ataliadau matres, cyffiau arddwrn, cyffiau ffêr, mwgwd, gag pêl, a fflangell. Mae hyn yn ei gwneud hi'n wych i ddechreuwyr oherwydd eich bod chi'n cael bag cyfan yn llawn offer ar unwaith.

  Mae hon yn set braf ar gyfer pobl sy'n edrych i wneud photoshoots caethiwed. Mae'r lledr ffug yn binc metelaidd gyda chaledwedd arlliw aur rhosyn felly mae eich caethiwed nid yn unig yn hwyl ond yn brydferth.

  Mae'r strapiau atal siâp ffigur ffon yn eistedd o dan y fatres ac yn ymestyn allan naill ai ar yr ochr neu'r brig. Mae yna glip cimwch hawdd ei wasgu ar ddiwedd pob strap a bwcl i addasu hyd y strap. Rwy'n hoffi'r lleoliad hwn oherwydd mae'n wych ar gyfer tynhau'ch is yn ei le unwaith maen nhw eisoes wedi clymu.

  Mae gan y cyffiau wedi'u leinio â ffwr ffug gau velcro sy'n rhyddhau'n gyflym ac mae'r mwgwd a'r gag yn cau bwcl. Mae'r bêl ar y gag wedi'i gwneud o silicon sy'n wych oherwydd ei bod hi'n haws cadw'n lân ac nid oes ganddo arogl na blas cas fel rwber. Mae gan y fflangellwr handlen solet gyda strap a llawer o godymau lledr ffug meddal y gellir eu defnyddio'n ysgafn ar gyfer chwarae teimlad neu ddarparu pigiad braf gyda mwy o bwer y tu ôl i'r siglen.

  Er eu bod yn ddeniadol, nid yw'r cyffiau yn arbennig o sylweddol ond gallwch chi bob amser fuddsoddi mewn pâr cyflymach o gyffiau yn nes ymlaen a'u his-rannu.

  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ac adolygiadau Seduce Me Bed Bondage Kit yma.

Beth Yw System Atal Matres?

Yn lle atodi cyffiau i'ch pyst gwely (os oes gennych rai) neu geisio eu gosod yn y wal (sy'n hunllef os oes gennych landlord) mae'r systemau hyn yn manteisio ar eich matres.

Yn lle ceisio clymu ar rywbeth, mae'r ataliad yn lapio o dan y fatres fel bod pwysau'r gwely yn eu dal yn eu lle.

Ydych chi erioed wedi ceisio gwneud eistedd i fyny gyda matres ynghlwm wrth eich cefn? Nid yw'n mynd i ddigwydd.

Os ydyn nhw'n crwydro ar un ochr i'r ataliadau, mae'n tynnu ar yr ochr arall felly mae'r ddau ohonoch chi wedi dileu'r sefyllfa a fyddai fel rheol yn rhwygo ataliadau allan o'ch drywall ac bellach wedi gorfodi'ch is i ymladd eu hunain. Clyfar iawn?

Sut Ydych Chi'n Defnyddio o dan y Cyfyngiadau Gwely?

Nid oes unrhyw sgriwiau nac angorau drywall ynghlwm yma. Bydd yn dibynnu ar ba system rydych chi'n ei dewis ond yn gyffredinol, mae'r gosodiad fel a ganlyn. Mae cael partner yn eich helpu chi bob amser yn gwneud iddo fynd yn gyflymach. (Yna eto, fe allech chi bob amser gyfarwyddo'ch is i'w osod ar eich cyfer chi.)

Codwch hanner eich matres a threfnwch y darn siâp X o'r system atal yn y canol fel bod y ddau gyff ar yr ochr rydych chi wedi'u codi yn hongian oddi ar ymyl y gwely. Yna gosodwch y fatres i lawr.

Codwch yr ochr arall a thynnwch y ddau gyff arall allan. Tynnwch i ganol y cyffiau.

Os yw'r strapiau'n rhy hir neu'n rhy fyr gallwch ddefnyddio'r byclau i addasu'r hyd. Dyna ni.

Os ydych chi a'ch partner yn byw ar eich pen eich hun, gallwch adael y system yn ei lle ond os oes gennych gyd-letywyr neu blant, codwch y fatres a'r iard i gael gwared ar yr ataliadau. Maent yn tueddu i ddod yn eithaf bach a pheidiwch â chymryd llawer o le o gwbl i storio felly mae eich cyfrinach yn aros yn gyfrinachol.

Alla i Ddefnyddio Nhw Gyda Gwely Llwyfan?

Yup, rydw i wedi cael gwely bocsys traddodiadol ac ar hyn o bryd mae gen i wely platfform Leesa , ac nid wyf wedi cael problemau.

Beth Allwch Chi Ei Wneud O Dan y Cyffiau Caethiwed Gwely?

Dim ond eich dychymyg rydych chi'n gyfyngedig. Clymwch eich is wyneb i fyny neu wyneb i lawr. Mae gan rai systemau'r gallu i symud o amgylch eich cyffiau fel bod gennych chi hyd yn oed fwy o reolaeth ar sut rydych chi'n eu gosod.

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth hawdd i'w storio a all ffrwyno'ch partner ond nad yw'n cysylltu â'r gwely, efallai yr hoffech chi ystyried bariau gwasgaru .

Ydy hi'n rhyfedd fy mod i eisiau cael fy nghlymu neu eisiau clymu fy mhartner?

Llawer astudiaethau wedi cael eu gwneud ar hyn ac maent yn tueddu at hynny rhwng 58 a 72 y cant o bobl wedi ffantasi am gaethiwed - y ddau ryw naill ai'n ymostyngol neu'n drech. A chanfu fod 46.8 y cant o'r boblogaeth gyffredinol wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau kink yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Nid yw'n rhyfedd o gwbl. Os ydych chi'n bod yn ddiogel, yn ddiogel ac yn gydsyniol, yna dim ond cael hwyl arno.

Alla i Hamdden Hanner cant o Gysgodion Llwyd ?

Llwyddiant ffilmiau fel 50 Cysgod Llwyd yn profi bod kink yn rhywbeth y mae mwy o bobl â diddordeb ynddo nag y gwnaethom ei sylweddoli. Wedi dweud hynny, ni wnaeth y nofel a'r ffilmiau waith gwych o ddangos perthnasoedd D / s diogel, iach. Nid yw'n ffilm addysgiadol ac yn erthygl yn y cyfnodolyn gwyddoniaeth PLOS Un nododd fod cynnydd mawr yng ngwerthiant rhaff ac anafiadau sy'n gysylltiedig â BDSM mewn siopau caledwedd ar ôl i'r ffilm gael ei rhyddhau.

Gall anafiadau caethiwed rhaff achosi niwed i'r nerfau felly mae'n bwysig eich bod chi'r deunyddiau cywir sydd wedi'u cynllunio ar gyfer hyn, yn addysgu'ch hun, yn chwarae'n ddiogel, ac yn anad dim - gwrandewch ar eich partner.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i ymgorffori BDSM iach yn eich bywyd ffantasi, edrychwch ar fy safbwynt arno yn Sut i Adeiladu 'Ystafell Goch o Boen.'

Beth Yw Caethiwed Diogel 101?

Dyna'r tair rheol bwysicaf yn D / s: diogel, sane, a chydsyniol . Er bod risg gynhenid ​​mewn unrhyw beth, cyfrifoldeb pawb sy'n gysylltiedig yw bod y risgiau hynny'n cael eu lleihau a bod cyfathrebu ar agor fel bod pawb yn cydsynio'n weithredol ar hyd y ffordd.

Mae caethiwed gwely yn dileu rhywfaint o'r risg hon oherwydd eich bod chi'n defnyddio cyffiau yn lle rhaff a rhaff ynghyd â sgarffiau, clymau, neu bethau eraill nad oedden nhw erioed i gael eu defnyddio ar gyfer caethiwed, mae ganddyn nhw enw drwg am losgiadau croen, anafiadau, a thorri cylchrediad. .

Y risg fwyaf gyda chyffiau yw cywasgiad y nerfau yn eich arddyrnau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio cyffiau sy'n gorchuddio arwynebedd llydan a byddwch yn ofalus faint mae'r person sydd wedi'i ffrwyno yn ei chael hi'n anodd (Gallant gael eu cario i ffwrdd felly mae'n bwysig i'r Dom / fi gadw golwg arnyn nhw.)

Cadwch gyfathrebu ar agor ac unrhyw bryd mae ganddyn nhw boen arddwrn, fferdod, neu oglais, tynnwch y cyfyngiadau.

Ac yn bendant ceisiwch osgoi gefynnau metel neu unrhyw beth sydd wedi'i sicrhau'n rhy dynn. Os oes gennych broblemau arddwrn a bod gennych bryderon, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â'ch meddyg am ba fathau o ataliadau sy'n ddiogel i chi. (Peidiwch â phoeni, maen nhw wedi ei glywed o'r blaen.) Pan mae'n amau, mae cyff mwy trwchus, ehangach a mwy padog bob amser yn fwy diogel ond gwrandewch ar eich corff (neu gwrandewch ar eich is) ni waeth beth.

A pheidiwch ag anghofio sicrhau bod gair neu signal diogel clir i mewn yn dibynnu ar ba mor gyfyngedig yw eich is. Os ydyn nhw'n gwisgo a cwfl caethiwed , gallai signal llaw fod yn well na gair.

Beth nawr?

Gafaelwch yn eich ataliadau a mynd i gael hwyl!