Prif >> Iechyd >> Tracwyr Cwsg Gorau: Pa Sy'n Iawn I Chi?

Tracwyr Cwsg Gorau: Pa Sy'n Iawn I Chi?

Trwm.com

Gall eich arferion cysgu ddweud llawer wrthych am eich iechyd. Chwyrnu, anhunedd, dychrynfeydd nos, parlys cwsg: mae'n debyg bod pob un o'r rhain yn fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl. Mae'r canllaw hwn o dracwyr cysgu gorau yn cynnig gwahanol ffyrdd i ddysgu am ansawdd cwsg gwael a sut i'w wrthweithio.Nodyn pwysig! Os ydych chi'n poeni am broblem feddygol bosibl sy'n ymwneud â chysgu, trefnwch astudiaeth gwsg gyda meddyg. Ni all yr un o'r olrheinwyr cysgu hyn ddisodli electrodau sydd wedi'u tapio i'ch wyneb trwy'r nos a barn broffesiynol.Beth yw'r Olrheinwyr Cwsg Gorau?

O dan Padiau Olrhain Cwsg Matres Nokia: O dan Padiau Olrhain Cwsg Matres Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • Dim i'w wisgo; setup un amser
 • Sync WiFi awtomatig
 • O'r golwg, allan o feddwl
Pris: $ 79.20 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Dur Nokia - Gwylio Cwsg Gweithgaredd Nokia: Gweithgaredd a Gwylio Cwsg Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • Dim codi tâl! Hyd at fywyd batri 8 mis
 • Olrhain cwsg yn awtomatig, deffro craff
 • Dal dwr hyd at 150 troedfedd
Pris: $ 119.97 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Monitor tracwyr cwsg gorau Beautyrest AI Integredig: monitorau Cwsg Cyplau gan Beautyrest Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • Yn gweithio gyda'ch matres
 • Syncs gydag Apple Health & Alexa
 • Da i gyplau
Pris: $ 87.97 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
EverSleep - Traciwr Cwsg 5-mewn-1 5-in-1: System Gwella Cwsg gan EverSleep Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • Hawdd ei ddeall a'i ddefnyddio
 • Da i'r rhai sy'n chwyrnu neu'n malu dannedd
 • Gwarant boddhad 100%
Pris: $ 199.99 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
sgorau cysgu max SleepScore Max gan SleepScore Labs Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon
 • Gwell cysgu o Noson 1
 • Cofnodwch eich sgôr cwsg bob nos
 • Dyfais heb ddwylo
Pris: $ 149.00 Siopa yn Amazon Siopa nawr Darllenwch ein hadolygiad
Ein Hadolygiadau Diduedd
 1. 1. Cwsg Nokia: O dan Padiau Olrhain Cwsg Matres gan Nokia

  O dan Padiau Olrhain Cwsg Matres Pris: $ 79.20 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Dim i'w wisgo; setup un amser
  • Rhaglen hyfforddi mewn app sy'n helpu i leihau blinder, cefnogi pwysau a gwella iechyd.
  • Sync WiFi awtomatig
  • Yn fy marn i, y monitor cysgu ymarferol yn y pen draw
  Anfanteision:
  • Os ydych chi'n cysgu gyda'ch anifeiliaid anwes, yn enwedig cŵn mwy, efallai na fydd y canlyniadau mor gywir.
  • Mae integreiddio IFTTT yn anhygoel mewn dyfais fel hon, ond mae'n gyfyngedig i fynd i'r gwely ac allan o'r gwely. Os ydych chi'n defnyddio IFTTT yn rheolaidd ac yn gyffrous am y nodwedd hon, gwyddoch hynny wrth fynd i mewn iddi. Dal yn cŵl iawn.
  • Drud

  Monitro cylchoedd cysgu (ysgafn, dwfn, REM), dadansoddi cyfradd curiad y galon a chanfod chwyrnu gyda'r padiau olrhain cysgu datblygedig hyn gan Nokia. Yn frand sy'n adnabyddus am ei wydnwch, mae Nokia yn cadw i fyny â'r amseroedd trwy integreiddio Alexa. Yn syml, dywedwch Alexa, gofynnwch i Nokia reoli eich iechyd. Mae'n gwella: trwy integreiddio IFTTT (If This, Then That), gall y padiau cysgu weithredu fel dyfais glyfar i reoli goleuadau, thermostatau a cherddoriaeth ... dim ond trwy fynd i mewn neu allan o'r gwely.

  Rhowch y rhain o dan eich matres ac nid ydych chi hyd yn oed yn gwybod eu bod nhw yno. Deffro gyda gwybodaeth eithriadol am ansawdd eich cwsg. Bob bore, mae ap Nokia Health Mate, sydd wedi'i ddylunio'n dda, yn cofnodi'ch Sgôr Cwsg i roi llinell sylfaen i chi ar gyfer noson dda o gwsg a sut y gallwch chi gyrraedd yno os ydych chi'n cael trafferth. Dysgwch am a'r ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd eich cwsg, gan gynnwys hyd cwsg, dyfnder cwsg, eich amserlen gysgu, ymyrraeth, a'r amser mae'n ei gymryd i syrthio i gysgu a deffro.  Prynwch y Nokia Sleep: Under Mattress Sleep Olrhain Padiau gan Nokia yma.

 2. 2. Dur Nokia: Gweithgaredd a Gwylio Cwsg

  Dur Nokia - Gwylio Cwsg Gweithgaredd Pris: $ 119.97 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Dim codi tâl! Hyd at fywyd batri 8 mis
  • Olrhain gweithgaredd awtomatig 24/7 - ei roi ymlaen ac anghofio amdano. Nid oes angen gwthio unrhyw fotymau, nid oes angen bod yn agos at eich ffôn.
  • Olrhain cwsg yn awtomatig, larwm distaw, deffro craff
  • Mae ap Nokia Health Mate yn fodern ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae'n rhoi mynediad i fetrigau iechyd manwl a hyfforddiant personol.
  • Dal dwr hyd at 150 troedfedd
  • Traciwr ffitrwydd nad yw'n edrych fel traciwr ffitrwydd
  Anfanteision:
  • Efallai y bydd y llygaid ar rai lliwiau'n anodd ei ddarllen
  • Nid yw gwylio wyneb yn goleuo
  • Mae'n rhaid i chi edrych ar eich ffôn i weld eich data. Mae'r ffôn hwn yn lluniaidd am reswm!

  Un o'r olrheinwyr cysgu gorau harddaf o bell ffordd, mae Nokia yn ei ladd yn yr adran Cwsg gyda'u smartwatch Nokia Steel. Mae hwn yn draciwr gweithgaredd sydd hefyd yn monitro ymarfer corff bob dydd fel cerdded, rhedeg, nofio a 10+ yn fwy o weithgareddau a gydnabyddir yn awtomatig. Bydd eich calorïau a'ch pellter wedi'u llosgi hefyd yn cael eu storio.

  Ar ben hynny, gellir gweld eich dadansoddiad cylch cysgu yn ap greddfol Nokia Health Mate. Mae'r dadansoddiad yn cynnwys data am eich cylchoedd cysgu ysgafn a dwfn, hyd cwsg ac unrhyw ymyrraeth. Bydd defnyddwyr hefyd yn mwynhau larwm distaw gyda nodwedd ddeffro glyfar sy'n eich cynhyrfu ar y pwynt gorau posibl yn eich cylch cysgu. Mae hyn yn caniatáu ichi deimlo'n fwy gorffwys trwy'r dydd.  Wedi'i wneud o ddur gwrthstaen gyda dwylo crôm a naill ai camp silicon neu strap lledr, gellir gwisgo'r Nokia Steel yn y swyddfa a adref.

  Mae fersiwn wedi'i huwchraddio o'r oriawr hon, ond mae'n ddrutach, yn gwneud mwy o ffordd ac mae ganddi fywyd batri byrrach (25 diwrnod). At ddibenion olrhain cwsg, mae'r Nokia Steel yn berffaith.

  Prynwch y Nokia Steel: Gweithgaredd a Gwylio Cwsg yma. 3. 3. AI Integredig: monitorau Cwsg Gorau ar gyfer Cyplau gan Beautyrest

  Monitor tracwyr cwsg gorau Beautyrest Pris: $ 87.97 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Yn gweithio gyda'ch matres
  • Syncs gydag Apple Health & Alexa
  • Mae cwtshwyr cŵn yn llawenhau! Os yw'ch ci yn symud o gwmpas llawer yn y nos ar eich gwely, mae hyn yn dal i weithio.
  • Gwerth rhagorol am bris
  Anfanteision:
  • Os ydych chi'n cwtsio yn y canol trwy'r nos, nid yw'n mynd i weithio'n iawn
  • Ymddengys nad cefnogaeth ap yw'r gorau
  • Dim ond ar gael yn UDA

  Yn debyg i'r traciwr cysgu Nokia cyntaf ar y rhestr hon, mae'r traciwr cysgu hwn wedi'i bweru gan AI yn ffitio'n glyd o dan eich matres, gwanwyn bocs neu beth bynnag rydych chi'n cysgu arno. Mae synwyryddion hynod gywir yn archwilio, goruchwylio a chofnodi resbiradaeth, curiad y galon a symudiad y corff. Bydd yr AI craff hwn yn dysgu'ch patrymau cysgu yn barhaus ac yna'n rhoi gwybodaeth briodol a chyfoes ar gyfer hyfforddi cwsg yn effeithiol.

  Gall yr app greddfol hefyd ganfod eich amser deffro gorau posibl yn seiliedig ar eich cylch cysgu. Mae deffro o fewn cyfnod ysgafn o gwsg wedi profi i wneud i bobl deimlo'n fwy egnïol a effro pan fyddant yn agor eu llygaid.  Yr hyn sy'n gwneud hwn yn un o'r monitorau cysgu gorau mewn gwirionedd yw ei allu i gofnodi gwybodaeth ar gyfer dau berson gwahanol yn yr un gwely. Dim mwy o ymladd ynglŷn â phwy sy'n gorfod monitro eu cwsg heno!

  Prynwch y Monitor Cwsg AI ar gyfer Cyplau gan Beautyrest yma. 4. 4. Traciwr Cwsg 5-mewn-1: System Gwella Cwsg gan EverSleep

  EverSleep - Traciwr Cwsg 5-mewn-1 Pris: $ 199.99 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Bydd llawer o dracwyr cysgu yn dweud wrthych nad ydych chi'n cysgu. Mae'r un hon yn dweud wrthych yn union PAM.
  • Mae'n hawdd deall cyngor hyfforddi
  • Yn ddefnyddiol iawn ar gyfer anhunedd, snorers a llifanu dannedd
  • Esblygodd EverSleep o grŵp o beirianwyr profiadol sydd wedi dod â 25 o ddyfeisiau meddygol a gymeradwywyd gan FDA i'r farchnad.
  • Gwarant boddhad 100%. Os nad ydych yn cysgu'n well, byddant yn eich ad-dalu'n llwyr. Maen nhw'n hyderus am eu cynnyrch!
  Anfanteision:
  • Mae'n rhaid i chi wisgo'r ddyfais ar eich arddwrn a'ch bysedd, ond nid yw'n anghyfforddus nac yn ymwthiol.
  • Mae rhai pobl yn cael trafferth cysylltu'r ap a'r traciwr
  • Drud

  Mae'r traciwr cysgu gradd ysbyty hwn yn un caled. Mae mor agos ag y byddwch chi'n mynd i astudiaeth cysgu go iawn heb gael astudiaeth gwsg go iawn. Defnyddir technoleg ocsimetreg curiad y galon miniatur (hynny yw llond ceg) i ddadansoddi darlleniadau i wahaniaethu rhwng problemau cysgu ar y llwybr anadlu. Yna mae'n cymryd y data hwnnw ac yn cynhyrchu hyfforddiant cysgu arferol trwy'r app.

  Mae'n mesur cyfradd curiad y galon, ocsigen gwaed, aflonyddwch anadlu, chwyrnu, amser gwely, symudiadau effro / cysgu ac anhunedd. Yna yn eich helpu i'w deall. Dehongli'r dirgelwch y tu ôl i'ch chwyrnu, gwerthuso effeithlonrwydd eich peiriant CPAP neu olrhain cylchoedd adfer chwaraeon.  Y rhan orau am hyn i gyd yw eich bod chi'n dysgu cymaint o rywbeth y gallwch chi ei wneud gartref a thros amser. Efallai na fydd astudiaethau cwsg yn arwydd o bob nos. Yn lle, trowch eich ystafell wely yn labordy cysgu. Cynhaliwch eich astudiaeth hirdymor bersonol eich hun yng nghysur eich gwely eich hun. Atebwch ychydig o gwestiynau bob nos a bydd EverSleep yn olrhain mwy nag 20 agwedd ar eich cwsg trwy 40 mesur gwahanol. Ar y diwedd, mae'n dod i'r casgliad yn union beth sydd angen i chi ei wneud i gael gwell cwsg.

  Prynwch y Traciwr Cwsg 5-mewn-1: System Gwella Cwsg gan EverSleep yma.

 5. 5. SleepScore Max gan SleepScore Labs

  sgorau cysgu max Pris: $ 149.00 Adolygiadau Cwsmeriaid Amazon Siopa yn Amazon Manteision:
  • Gwell cysgu o Noson 1
  • Mae'n rhoi sgôr cysgu nosweithiol i chi ac yn ei gofnodi
  • Yn dda ar gyfer rheoli apnoea cwsg ac anhwylderau cysgu eraill. Bydd eich meddyg yn mwynhau gweld y data.
  • Hollol ddi-gyffwrdd
  Anfanteision:
  • Ddim ar gael ar gyfer llongau Prime am ddim
  • Dim ond ar gael yn yr Unol Daleithiau.
  • Wedi tynnu nodwedd cŵl o'r model blaenorol: roeddech chi'n arfer recordio meddyliau wrth i chi symud i gysgu. Roedd hyn yn cŵl, ond yn glitchy, ac mae'n debyg pam y cafodd ei dynnu.

  Mae SleepScore Max yn cyflwyno adborth wedi'i bersonoli am eich ffordd o fyw a'ch amgylchedd ystafell wely, gan roi mantais enfawr iddo dros dracwyr eraill.

  Os ydych chi'n credu bod y padiau dan fatres yn anymwthiol, gwiriwch y peth hwn. Mae'n eistedd ar eich bwrdd wrth ochr y gwely, yn hollol gludadwy, byth yn eich cyffwrdd. Mae'n paru â'r gwrthrych byw agosaf, felly os mai dyna'ch ci neu'ch SO, mae'n debyg na fydd eich canlyniadau mor gywir.

  Bydd SleepScore Max yn dweud wrthych beth sy'n effeithio ar eich patrymau cysgu a sut y gallwch eu gwella, yn debyg i dracwyr eraill ar y rhestr hon. Mae hefyd yn canfod pethau sy'n effeithio ar eich slumber yn ystod y nos, fel synau uchel, tymheredd a lefelau golau.

  Mae'r uned SleepScore Max yn cyflogi synhwyrydd digyswllt bio-symud patent i fonitro symudiadau uchaf eich corff a'ch patrymau anadlu wrth i chi orffwys. Mae'r SleepSensor yn canfod pan fyddwch chi'n rholio drosodd, ni all fynd yn gyffyrddus am awr, twtio'r fraich, llwyni, a hefyd ehangu a chrebachu eich brest wrth i chi anadlu.

  Ar wahân i hynny, mae'n eich deffro'n feddal ar yr amser gorau posibl rhwng cylchoedd cysgu ac yn cydamseru synau tawelu i'ch anadlu cyn cysgu i'ch helpu chi i syrthio i gysgu.

  Yn bersonol, rwyf wedi defnyddio'r traciwr cysgu hwn ers dros fis ac rwy'n parhau i ryfeddu at gywirdeb y recordiadau. Mae'r dechnoleg yn y peth hwn yn wallgof. Bob nos, bydd mewn gwirionedd yn rhoi dwy sgôr cysgu i chi allan o 100 - un i'ch corff, un i'ch meddwl. Mae eich SleepScore Max ffasiynol a modern yn dod gydag ap SleepScore sy'n gofyn i chi sut oedd eich diwrnod, beth wnaethoch chi, faint o gaffein y gwnaethoch chi ei yfed, ac ati. Mae hyn yn caniatáu iddo gael darlleniad mwy manwl gywir a gall gynnig gwell cyngor i chi yn y bore. (Ydy, mae'n cynnig cyngor i chi yn seiliedig ar eich arferion cysgu.) Os oeddech chi'n poeni am adolygiadau o fodelau blaenorol o'r cynnyrch hwn, gallaf gadarnhau bod y model wedi'i ddiweddaru hwn yn wirioneddol drawiadol.

  Mae'r cyfan yn hynod o cŵl ac uwch-dechnoleg. Gallwch ddysgu mwy amdano ar eu gwefan .

  Prynwch y ResMed S + Trwy Datrysiad Cwsg Personol yma.

Rydym yn treulio tua thraean o'n bywydau yn cysgu; mae mor sylfaenol a hanfodol i fywyd â bwyd a dŵr. Heb gwsg, mae'n anoddach storio atgofion, canolbwyntio, ac ymateb mewn sgwrs arferol.

Nid yw'ch ymennydd byth yn cymryd hoe, er bod cwsg yn hanfodol ar ei gyfer. Mae'r ymennydd a'r corff yn aros yn egnïol wrth i chi gysgu - ni allwch ei deimlo. Astudiaethau diweddar nodwch fod cwsg hyd yn oed yn tynnu cynhyrchion gwastraff o'ch ymennydd. (Cofiwch hynny pan rydych chi'n gwylio'r bennod nesaf o Drych Du am 3 a.m.)

Rydym yn gwybod bod angen i ni gysgu, ond nid ydym yn gwybod pam. Mae athronwyr a gwyddonwyr wedi archwilio gwahanol bosibiliadau ers miloedd o flynyddoedd ond mae'n dal i fod yn ddirgelwch biolegol enfawr. Dyma beth rydyn ni'n ei wybod: Ar ôl tridiau, bydd y mwyafrif o bobl yn ildio i'r ysfa ysgubol i gysgu oni bai bod rhywun yn eu cadw'n effro. Canlyniadau amddifadedd cwsg gall gynnwys anniddigrwydd, rhithdybiau, namau gwybyddol, paranoia a seicosis.

Diffyg cronig o cysgu - neu ansawdd cwsg gwael - yn cynyddu'r risg o bwysedd gwaed uchel, trawiadau ar y galon, iselder ysbryd, diabetes a gordewdra.

Eisiau Mwy?