Faint mae prisiau fferyllfa yn amrywio mewn gwirionedd?

Mae prisiau cyffuriau presgripsiwn yn amrywio o un fferyllfa i'r llall. Chwiliwch SingleCare i ddarganfod pa fferyllfa sydd â'r prisiau isaf ar gyfer eich presgripsiwn.

Sut i helpu'ch fferyllydd sy'n gorweithio

Mae llosgi fferyllydd yn real. Mae'r person sy'n llenwi'ch presgripsiwn yn debygol o orweithio ac o dan straen. Cadwch yn ddiogel ac ysgafnhewch y llwyth gyda'r awgrymiadau hyn.

Mae Walmart yn cyflwyno polisïau presgripsiwn opioid newydd

Cyhoeddodd Walmart yn ddiweddar y bydd fferyllfeydd Walmart a Sam's Club yn gweithredu polisïau newydd sy'n cyfyngu ar lenwi presgripsiynau opioid.