Prif >> Cwmni >> Cyflwyno dosbarthiad cartref presgripsiwn trwy SingleCare + GeniusRx

Cyflwyno dosbarthiad cartref presgripsiwn trwy SingleCare + GeniusRx

Cyflwyno dosbarthiad cartref presgripsiwn trwy SingleCare + GeniusRxCwmni

Mae gan SingleCare un prif nod: Er mwyn eich helpu i gael y meddyginiaethau mae angen i chi deimlo'n well - am brisiau is. Trwy gydol y pandemig, rydym wedi ehangu ein gwasanaethau i roi mwy fyth o fynediad i chi i bresgripsiynau yng nghanol ymbellhau cymdeithasol a hunan-ynysu oherwydd COVID-19 . Dyma un rheswm yn unig pam ein bod yn falch o gyhoeddi ein gwasanaeth dosbarthu cartrefi am ddim mewn partneriaeth â GeniusRx.

Dechreuwch yma!Gyda GeniusRx, rydym yn cynnig danfon presgripsiwn am ddim o 4,000 o'n meddyginiaethau sydd wedi'u llenwi amlaf i bob un o'r 50 talaith, yn nodweddiadol mewn dau i dri diwrnod. Mae hynny'n golygu y gallwch gael gafael ar ein prisiau isel o gysur a diogelwch eich cartref eich hun.

Mae ein gwasanaeth dosbarthu newydd yn newid gêm ar gyfer miliynau o bobl sydd naill ai'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar eu meddyginiaethau yn y fferyllfa neu sy'n well ganddynt y cyfleustra o'u derbyn ar stepen eu drws, meddai Rick Bates, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol SingleCare. Rydym nid yn unig yn gwella mynediad, rydym hefyd yn gwella fforddiadwyedd presgripsiynau gyda'n prisiau sy'n arwain y farchnad a fydd yn helpu miliynau yn fwy ledled y wlad i gadw at feddyginiaethau beirniadol sy'n eu cadw'n iach.

Gyda SingleCare a GeniusRx, fe gewch ostyngiadau dyfnach fyth ar rai o'r presgripsiynau sy'n cael eu llenwi amlaf, gydag arbedion hyd at 85%. Mae hyn yn cynnwys cannoedd o gyffuriau gyda phrisiau unigryw, diwydiant-isel wrth ddefnyddio danfon cartref. Ac, os oes gennych gwestiwn, byddech fel arfer yn gofyn i'ch fferyllydd unwaith y bydd eich meddyginiaeth yn cyrraedd y post - wel, gallwch chi o hyd! Gyda phob archeb bost presgripsiwn, byddwch yn derbyn llinell gymorth cymorth i gwsmeriaid, lle gallwch ofyn am gael siarad â fferyllydd am eich pryderon.Sut mae'n gweithio

Os nad ydych erioed wedi defnyddio a cerdyn disgownt presgripsiwn , peidiwch â phoeni. Gyda SingleCare, mae tri cham hawdd i arbedion:

  1. Chwiliwch am eich meddyginiaeth ar singlecare.com i weld a yw'n gymwys i gael ei ddanfon gartref.
  2. Cofrestrwch ar gyfer cyfrif SingleCare. (Byddwch chi'n arbed $ 5 ychwanegol ar eich presgripsiwn cyntaf.)
  3. Cwblhewch eich archeb ar dudalen GeniusRx.

Yn SingleCare, credwn na ddylai teimlo'n well fod yn boenus. Dyna pam rydyn ni bob amser yn meddwl am ffyrdd newydd o wneud cael eich presgripsiynau ychydig yn haws.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddarparu fferyllfa, rydyn ni yma i helpu. Mae croeso i chi ein ffonio ni'n llinell gymorth dosbarthu fferyllfa yn 800-222-2818 neu ddod o hyd i ni Facebook .