Tynnodd y cyffur colli pwysau Belviq yn ôl o farchnad yr Unol Daleithiau yng nghanol pryderon ei fod yn codi risg canser

Cymerwyd Belviq - cyffur colli pwysau - oddi ar farchnad yr Unol Daleithiau oherwydd cais i dynnu marchnad FDA yn ôl. Roedd data'n dangos risg uwch o ganser o'i gymharu â plasebo.

Mae FDA yn cymeradwyo generig cyntaf Eliquis: apixaban

Cyn bo hir bydd gan y rhai sydd mewn perygl o gael strôc ddewis arall rhatach yn lle Eliquis, teneuwr gwaed. Cymeradwyodd yr FDA 2 fersiwn o Eliquis generig (apixaban) ym mis Rhagfyr 2019.

Mae FDA yn cymeradwyo Erleada, triniaeth canser y prostad newydd

Erleada yw'r cyffur cyntaf a gymeradwywyd gan yr FDA ar gyfer tiwmorau sy'n gwrthsefyll hormonau, nad ydynt yn ymledu (nad ydynt yn metastatig sy'n gwrthsefyll ysbaddu) - sy'n newyddion i'w groesawu i gleifion â chanser y prostad.

Mae FDA yn cymeradwyo Ervebo, y brechlyn Ebola cyntaf

Mae Ervebo, brechlyn firws Ebola cyntaf y byd yn nodi carreg filltir iechyd cyhoeddus i amddiffyn rhag y clefyd heintus hwn.

Popeth rydyn ni'n ei wybod am Favilavir, y driniaeth coronafirws bosibl

Mae Favilavir yn gyffur gwrthfeirysol sy'n cael ei ddefnyddio fel triniaeth ar gyfer ffliw yn Japan ac sydd bellach yn cael treialon clinigol yn erbyn COVID-19 yn Tsieina.

Mae FDA yn cymeradwyo Gilenya generig

Ar Ragfyr 5, 2019 cyhoeddodd Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) gymeradwyaeth ar gyfer fingolimod, ffurf generig Gilenya, cyffur sy'n trin MS.

9 fersiwn generig o Lyrica bellach ar gael am gostau is i gleifion

Cymeradwyodd yr FDA 9 fersiwn o Lyrica generig (pregabalin) i ostwng ei gost. Gallai'r gwrth-ddisylwedd generig gostio $ 320- $ 350 yn llai na'r enw brand Lyrica.

Mae FDA yn cymeradwyo meddyginiaeth lafar gyntaf ar gyfer gwaedu trwm o ffibroidau groth

Cyn bo hir bydd meddyginiaeth lafar ar gael i leddfu gwaedu mislif trwm (menorrhagia) rhag ffibroidau groth, diolch i gymeradwyaeth FDA gan Oriahnn.

Mae FDA yn cofio tabledi rhyddhau estynedig metformin

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr FDA hysbysiad galw i gof gwirfoddol ar gyfer tabledi metformin ER 500 mg. Ar Ionawr 4, 2021, estynnwyd y galw yn ôl.

Dysgwch am 5 cyffur newydd i ddod yn 2020

Mae'r FDA yn cymeradwyo cyffuriau newydd bob blwyddyn. Daw rhai yn iawn i farchnata, tra bo eraill yn cael eu gohirio. Dyma'r rhai mwyaf cyffrous ar y ffordd.

Cyffuriau generig ar gael o'r newydd yn 2019

Mae deugain meddyginiaeth wedi dod ar gael fel generig yn 2019. Gweld sut mae'r cyffuriau generig newydd hyn yn cymharu â'u cymheiriaid brand.

Mae FDA yn tynnu pob math o ranitidine o farchnad yr Unol Daleithiau

Ydych chi'n ddefnyddiwr Zantac neu'n generig? Dysgwch beth mae hyn yn ei olygu i chi gan fod fferyllfeydd wedi rhoi'r gorau i gynnig y pils oherwydd atgofion ranitidine.

Mae FDA yn cymeradwyo Qelbree, meddyginiaeth ADHD newydd nad yw'n symbylydd

Bydd Qelbree (viloxazine), y feddyginiaeth an-symbylydd newydd gyntaf ar gyfer ADHD mewn 10 mlynedd, ar gael i gleifion yn ail chwarter 2021.

Mae FDA yn cymeradwyo switsh Rx-i-OTC ar gyfer eli llau pen

Mae'r eli llau pen hwn a arferai fod ar bresgripsiwn yn unig, Sklice, bellach ar gael dros y cownter.