5 awgrym yn ôl i'r ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd iach

Cam 1: Dywedwch wrth yr ysgol am bresgripsiwn eich plentyn. Pan fydd meddyginiaeth yn y gymysgedd, mae paratoi yn ôl i'r ysgol yn gymhleth. Ei gwneud hi'n haws, gyda'r awgrymiadau hyn.

Mae pam mynd i weithio'n sâl yn syniad drwg

A yw'n iawn mynd i'r gwaith os oes gennych annwyd? Beth am y ffliw? Neu dwymyn? Dyma 4 risg o fynd i weithio'n sâl yn lle aros adref.

Mae cymryd meddyginiaethau yn hunanofal

Gall hunan-feddyginiaethu fod yn anniogel i'r rhai sydd wedi'u diagnosio â salwch meddwl. Dyma pam y dylai cadw at feddyginiaeth fod yn rhan o'ch trefn hunanofal.