Prif >> Addysg Iechyd >> Eich canllaw i candy Calan Gaeaf heb glwten

Eich canllaw i candy Calan Gaeaf heb glwten

Eich canllaw i candy Calan Gaeaf heb glwtenAddysg Iechyd

Pwy sydd angen candy heb glwten? | Sut i ddarllen labeli candy | Opsiynau candy Calan Gaeaf heb glwten | Sut i baratoi ar gyfer castio neu drin

Pan fydd y tywydd yn troi'n oerach, a mamau a phwmpenni yn dechrau popio i fyny ym mhobman, mae hynny'n golygu bod Calan Gaeaf rownd y gornel. Ac er ei fod yn wyliau y mae plant ac oedolion yn ei garu, gall fod yn heriol i deuluoedd sy'n gorfod ystyried alergeddau, anoddefiadau neu sensitifrwydd bwyd i bethau fel glwten.Mae'n wir: Mae llawer o hoff candies yn cynnwys glwten - bariau Milky Way, Kit Kats, siocled Lindt, a hyd yn oed Twizzlers - ond mae yna ddigon hefyd nad ydyn nhw. Gydag ychydig bach o gynllunio ac ymarfer, nid oes rhaid i Galan Gaeaf fod yn amser brawychus i aelwydydd heb glwten.Pwy sydd angen candy heb glwten?

Clefyd coeliag yn gyflwr sy'n sbarduno ymateb imiwn i'r glwten a geir mewn gwenith, haidd a rhyg. Rhaid i bobl sydd â'r afiechyd hwn osgoi glwten oherwydd gallai wneud iddynt deimlo'n sâl - mae symptomau cyffredin yn cynnwys chwyddo, dolur rhydd, cur pen, poen yn y cymalau, cyfog a chwydu. A, dros amser, gall achosi niwed i’r coluddyn bach, eglura Jocelyn Silvester, MD, cyfarwyddwr ymchwil ar gyfer y rhaglen clefyd coeliag yn Boston Children’s Hospital ac athro cynorthwyol pediatreg yn Ysgol Feddygol Harvard.

Nid oes gan bawb sy'n osgoi bwyta glwten clefyd coeliag . Mae gan rai pobl alergedd i wenith ac mae eraill sy'n sensitif i glwten. Yn golygu, gall bwyta glwten gael sgîl-effeithiau annymunol fel cur pen neu gyfog, ond nid yw'n achosi difrod parhaus. Y rhan anodd am yr amodau hyn? Gall glwten lechu mewn bwydydd lle nad ydych chi'n ei ddisgwyl - ac mae llawer o enwau arno.Pam ei bod hi'n bwysig darllen labeli

Dywed Dr. Silvester mai'r ffordd orau o wybod a yw bwyd yn cynnwys glwten yw darllen y label cynhwysion (mae'r un peth yn wir am chwilio am alergenau cyffredin eraill fel soi, cnau a llaeth).

Gall glwten ymddangos mewn sawl ffurf wahanol ar labeli candy, ond dyma rai cynhwysion i edrych am:

 • Gwenith
 • Llwyni
 • Statws
 • Semolina
 • Farro
 • Graham
 • Rhyg
 • Haidd
 • Triticale
 • Brag
 • Burum Brewer

Efallai na fydd rhai candies maint brathiad neu wedi'u lapio'n unigol yn cynnwys y rhestr gynhwysion ar y pecyn. Yn yr achosion hynny, eich bet orau yw edrych i fyny'r candy ar wefan y gwneuthurwr i ddod o hyd i'r cynhwysion. Gallwch hefyd e-bostio neu ffonio'r cwmni am ragor o wybodaeth. Hyd yn oed os nad yw cynnyrch yn cynnwys y cynhwysion a restrir uchod, mae'n bwysig eu bod wedi'u labelu'n rhydd o glwten oherwydd mae'n bosibl y bydd rhai bwydydd yn dal i gael eu prosesu mewn cyfleusterau â glwten ac wedi croesi halogiad. Mae rhai o'r cwmnïau candy mawr yn cynnwys:Rhestr candy Calan Gaeaf heb glwten

Er bod rhywfaint o candy Calan Gaeaf poblogaidd y tu hwnt i derfynau, mae yna ddigon o ffefrynnau sy'n rhydd o glwten. Y rhan anodd yw nad yw'r fersiwn reolaidd o candy penodol yn cynnwys glwten, nid yw hynny'n wir bob amser am y fersiynau maint brathiad neu wyliau ac i'r gwrthwyneb. Gall amrywiadau gwahanol fod â chynhwysion gwahanol, neu hyd yn oed gael eu gwneud ar wahanol linellau mewn gwahanol ffatrïoedd, meddai Dr. Silverster.

Mae gan rai triniaethau maint neu candies bach statws di-glwten gwahanol na'r fersiwn maint llawn, felly gwiriwch am y maint penodol ar-lein bob amser os nad oes label heb glwten, meddai Dr. Silverster. Er enghraifft, mae bar Nestle Butterfinger yn rhydd o glwten, ond nid yw Crisp Butterfinger Crisp.

Dyma ganllaw i candy Calan Gaeaf heb glwten:  1. 3 bar Mysgedwr
  2. Almond Joy (ac eithrio darnau Almond Joy)
  3. Babi Ruth
  4. Bit-o-Mêl
  5. Menyn (dim ond blas gwreiddiol)
  6. Cnoi Charleston
  7. Dotiau
  8. Siocled colfach
  9. Bariau rhostir
  10. Kerses Hershey’s
  11. Bar Siocled Hershey’s Milk
  12. Hershey’s Milk Duds
  13. Tamales Poeth
  14. Ffa jeli ffa jeli
  15. Bathdy Iau
  16. Taffy Laffy
  17. M & Ms.
  18. Mike & Ike
  19. Bariau twmpathau
  20. Wafferi Necco
  21. Bar PayDay
  22. Peeps (nid pob math)
  23. Grawnwin
  24. Cwpanau Menyn Reese’s Peanut
  25. Reese’s Pieces
  26. Caramels Rolo
  27. Sgitls
  28. Smarties
  29. Bar snickers
  30. Capiau Eira
  31. Plant Patch sur
  32. Starburst
  33. Dadi Siwgr
  34. Pysgod Sweden
  35. SweeTarts
  36. Rholiau Tootsie
  37. Tootsie Pops
  38. Ffyn Pixy Wonka
  39. Patties Peppermint York

Cael cynllun gêm candy Calan Gaeaf

Os oes gan eich plentyn glefyd coeliag neu sensitifrwydd glwten, y ffordd orau o drin Calan Gaeaf yw mynd i mewn gyda chynllun gêm. Dysgwch eich plant i beidio â bwyta unrhyw candy nes eich bod wedi cael cyfle i'w archwilio, meddai Katarina Mollo, dietegydd cofrestredig, rhiant i blentyn â chlefyd coeliag a chyfarwyddwr addysg y Gymdeithas Coeliac Genedlaethol. Mae hi hefyd yn annog cael eich plant i gymryd rhan wrth ddidoli'r candy.

Rwy'n siarad â fy mhlant am candy sy'n rhydd o glwten a candy nad yw i'w helpu i ddewis pan fyddant yn cael cynnig bowlen o candy wrth y drws wrth drin neu drin, meddai Mollo. Yn nes ymlaen, dwi'n mynd trwy'r candy gyda'r plant fel eu bod nhw'n cael ymarfer darllen labeli.Mae Mollo hefyd yn defnyddio'r Switch Witch yn ei thŷ. Mae honno’n wrach gyfeillgar sy’n dod ac yn mynd â candy Calan Gaeaf dros ben ac yn gadael anrheg ar ôl yn gyfnewid. Nid yw'r Switch Witch ar gyfer plant ag alergeddau bwyd yn unig, ond gall unrhyw riant nad yw'n wallgof am gael sach yn llawn danteithion siwgrog yn y tŷ ei defnyddio.

Oherwydd COVID-19, ni fydd plant Mollo yn twyllo neu'n trin eleni, ond byddant yn gwneud helfa wrach candy (yn debyg i helfa wyau Pasg) yn eu iard gefn.Bydd hwn yn newid braf i mi fel rhiant oherwydd bydd gen i reolaeth lwyr dros yr hyn maen nhw'n ei gael, meddai.

Ymchwil ac Addysg Alergedd Bwyd (FARE) yn adnodd gwych i'r rheini ag alergeddau bwyd neu anoddefiadau bwyd. Ar ei safle, mae'r sefydliad yn darparu cofrestrfa cleifion, gwybodaeth addysgol, system rhybuddio alergenau a chynhwysion, a chynlluniau gweithredu brys. Yn ogystal, mae ganddyn nhw awgrymiadau ar gyfer Calan Gaeaf diogel ac iach yma.