Prif >> Iechyd >> Diet Newydd Kate Middleton: Sut y Gollyngodd y Dduges Bwysau'r Babi

Diet Newydd Kate Middleton: Sut y Gollyngodd y Dduges Bwysau'r Babi

diet iselder eog

Yn ôl y Post Dyddiol , Mae Kate nawr yn rhoi cynnig ar y diet bwyd amrwd. Mae’n debyg fy mod i wedi bod yn Los Angeles yn rhy hir, ond roeddwn i’n synnu bod y mwyafrif o allfeydd cyfryngau yn disgrifio’r diet fel un ‘ffasiynol’, ‘anarferol’, neu ‘eithafol’. Nid yw'n anarferol, yn fy ngwddf i'r coed, bwyta mewn bwytai bwyd amrwd. Bydd hyd yn oed Folks rheolaidd, bob dydd yma yn mynd ar ddadwenwyno bwyd amrwd am gyfnodau byr i lanhau eu systemau.
2. Mae hi'n Caru Ceviche a Gazpacho

Ryseitiau Pescaterian, Ceviche Recipes, Cinco de Mayo Ceviche, Ryseitiau Cinco de Mayo 2014, Ryseitiau Appetizer Cinco de Mayo 2014, Appetizers Cinco de MayoMae Maint 6 yr UD hefyd yn drim, ond mae Maint 6 y DU hyd yn oed yn llai - mae'n trosi i fod yn UD bach yn ei arddegau Maint 2. I rywun sy'n dal iawn (mae Kate Middleton yn 5'10), mae hynny'n faint dillad bach iawn.


5. Mae Kate yn Gweithio Allan ac fel arfer yn Bwyta Carb Isel

kate-middleton-paddle.jpg

Darllen Mwy O DrwmAm Golli'r Pwysau Babanod? Hyfforddwr Seren Jenny Skoog Yn Dangos i Chi Sut

Darllen Mwy O Drwm

Deiet Bwyd Amrwd: Y 10 Awgrym Gorau ar Sut i DdechrauDarllen Mwy O Drwm

Deietau Hollywood sy'n Gweithio: Diet Paleo

Darllen Mwy O DrwmDeiet Beichiogrwydd: Yr 8 Bwyd Gorau i'w Bwyta Pan Rydych chi'n Disgwyl