Prif >> Anifeiliaid Anwes >> A allaf arbed meddyginiaeth ar gyfer fy anifeiliaid anwes?

A allaf arbed meddyginiaeth ar gyfer fy anifeiliaid anwes?

A allaf arbed meddyginiaeth ar gyfer fy anifeiliaid anwes?Anifeiliaid Anwes Gofyn Gofyn Sengl

Rydych chi'n caru'ch anifail anwes, yn union fel eich bod chi'n caru aelodau dynol eich teulu. Ac mae hynny'n golygu pan fydd eich cydymaith pedair coes yn mynd yn sâl, rydych chi am helpu cymaint ag y gallwch. Mae yswiriant anifeiliaid anwes yn bodoli, ond nid dyna'r norm. Hebddo, gall gofal milfeddygol fod yn ddrud. Yn ffodus, mae SingleCare yma i helpu i wneud meddyginiaethau anifeiliaid anwes yn fwy fforddiadwy.

Mae hynny'n iawn, gallwch ddefnyddio SingleCare i arbed hyd at 80% ar gyfer presgripsiynau anifeiliaid anwes - cyhyd â'u bod yn feddyginiaethau dynol hefyd. Mae'r mwyafrif o feddyginiaethau y byddech chi'n eu codi yn eich fferyllfa reolaidd yn gymwys i gael cynilion pan fyddwch chi'n dod â'ch cwpon anifail anwes Rx (neu'r ap SingleCare) i'r cownter.Aelod o fwrdd adolygiad meddygol SingleCare Emma Ryan, DVM , lluniodd milfeddyg meddygaeth frys restr o'r 45 meddyginiaeth ddynol orau a ragnodir amlaf i drin anifeiliaid anwes, wedi'u categoreiddio yn ôl y cyflwr y maent fel arfer yn ei helpu.Gwrthfiotigau

Yn union fel eu perchnogion, mae anifeiliaid anwes weithiau'n cael heintiau bacteriol ac mae angen meddyginiaeth arnynt i helpu i'w ddileu - ac yn union fel bodau dynol, dim ond pan fo angen y dylid defnyddio'r mediau anifeiliaid anwes hyn i atal ymwrthedd gwrthfiotig a sgîl-effeithiau eraill. Efallai y bydd angen un o'r meddyginiaethau canlynol ar eich ci neu'ch cath ar ôl llawdriniaeth, neu ar gyfer rhywbeth mor syml â haint y llwybr wrinol.

 • Metronidazole
 • Amoxicillin
 • Cephalexin
 • Doxycycline
 • Clindamycin

Gwrth-epileptig

Mae presgripsiynau yn y categori hwn, a elwir hefyd yn wrthlyngyryddion, yn trin anhwylderau trawiad mewn cathod a chŵn, fel epilepsi. • Phenobarbital
 • Levetiracetam
 • Zonisamide

Gwrthffyngol

Mae'r categori hwn yn aml yn trin heintiau croen ar gyfer anifeiliaid anwes fel dermatitis.

 • Cetoconazole
 • Terbinafine
 • Itraconazole

Ymddygiad

Mae rhai anifeiliaid anwes yn profi llawer o straen mewn rhai sefyllfaoedd. Mae'n cael ei sbarduno'n gyffredin gan ofn synau uchel (fel yn ystod stormydd mellt a tharanau neu dân gwyllt) neu wahanu pan fyddwch chi yn y gwaith. Gall y meddyginiaethau hyn helpu i leddfu pryder mewn anifeiliaid anwes - yn enwedig os yw'n arwain at broblemau ymddygiad neu anaf.

 • Fluoxetine
 • Clomipramine
 • Alprazolam
 • Trazodone

CYSYLLTIEDIG: Beth sydd angen i chi ei wybod am roi eich ci ar ProzacCardiaidd

Gall cŵn a chathod fod â phwysedd gwaed uchel neu gyflyrau ar y galon, yn debyg i'r rhai mewn bodau dynol. Gall y meddyginiaethau hyn helpu i sefydlogi'r afiechydon hyn a gwella bywyd eich anifail anwes.

 • Furosemide
 • Enalapril
 • Benazepril
 • Amlodipine
 • Clopidogrel
 • Sildenafil

Meddyginiaethau llygaid

Efallai y bydd angen un o'r meddyginiaethau llygaid hyn ar eich anifail anwes oherwydd malurion tramor (darllenwch: ciciodd eich ci faw neu dywod i'w wyneb ei hun wrth gloddio twll) neu oherwydd haint fel llid yr amrannau.

 • Tobramycin
 • Ofloxacin
 • Erythromycin
 • Eli llygad Neomycin / polymyxin B / bacitracin (a elwir hefyd yn neo / poly / bac)
 • Neomycin / polymyxin / dexamethasone eli neu ddiferion llygaid (a elwir hefyd yn neo / poly / dex)
 • Latanoprost / dorzolamide / timolol
 • Atropine

Poen

Mae'n dorcalonnus gweld eich anifeiliaid anwes yn dioddef. P'un a oes ei angen wrth wella ar ôl cael llawdriniaeth, ymladd ag anifail arall, neu ysigiad yn chwarae ffrisbi - mae gan feddyginiaeth ddynol ei lle i leddfu poen anifeiliaid anwes. • Gabapentin
 • Tramadol

CYSYLLTIEDIG: Dyma sut i greu pecyn cymorth cyntaf i anifeiliaid anwes

Thyroid

Gallai eich ci gael isthyroidedd. Neu, gallai eich cath gael hyperthyroidiaeth. Waeth bynnag y mater, gall y presgripsiynau hyn helpu i adfer cydbwysedd hormonau eich anifail anwes. • Levothyroxine
 • Methimazole

Arall

Mae'r categori hwn yn cwmpasu meddyginiaethau y gallai fod eu hangen ar anifeiliaid anwes ar gyfer cyflyrau cronig eraill fel asthma, alergeddau, arthritis neu ddiabetes.

 • Prednisone
 • Prednisolone
 • Sucralfate
 • Lantus (inswlin glargine) a Novolin-N (Inswlin NPH)
 • Fluticasone a albuterol anadlwyr
 • Budesonide
 • Ondansetron
 • Atropine / diphenoxylate
 • Hydroxyzine

Dros y cownter

Cadwch mewn cof, nid yw byth yn ddiogel rhannu meddyginiaethau â'ch anifail anwes heb gyfarwyddiadau penodol gan eich milfeddyg. Mae hynny'n wir am y presgripsiynau uchod, ac ar gyfer triniaethau dros y cownter gallwch eu prynu yn eich fferyllfa leol. Efallai y bydd eich milfeddyg yn awgrymu un o'r canlynol ar gyfer alergeddau neu faterion treulio, ond peidiwch â cheisio eu rhoi i'ch anifail anwes heb eu hargymhelliad yn gyntaf. • Meclizine
 • Diphenhydramine
 • Famotidine
 • Omeprazole

Os nad yw'r driniaeth sydd ei hangen ar eich anifail anwes ar y rhestr, chwiliwch amdani yn singlecare.com . Gallwch arbed ar y rhan fwyaf o feddyginiaethau dynol a gymeradwywyd gan FDA gan ddefnyddio ein cwponau.

Os oes gennych chi gwestiynau erioed am yr hyn sydd wedi'i gynnwys, rydyn ni bob amser yma i helpu. Gallwch ffonio cymorth i gwsmeriaid ar 844-234-3057. Os oes angen help ar eich fferyllwyr i gymhwyso'ch cynilion, gallant ffonio cymorth fferyllydd yn 800-974-3135. Neu, anfonwch neges atom Facebook .