Adroddiad: Beth i'w ddisgwyl y tymor alergedd hwn ac awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich hun orau

Mae Ramzi Yacoub, Pharm.D., Yn ateb cwestiynau am dymor alergedd 2021, gan gymryd gwrth-histaminau cyn y brechlyn COVID-19, a pha feddyginiaeth alergedd sydd orau.

Adroddiad: Tymor y ffliw wedi'i atal yng nghanol pandemig COVID-19

Mae tymor ffliw 2020 wedi bod yn anarferol o isel yng nghanol y pandemig coronafirws. Cymharwch weithgaredd ffliw eleni a data presgripsiwn sy'n gysylltiedig â'r ffliw â'r llynedd.

Adroddiad: Mae data SingleCare yn dangos ymchwydd Awst yn y galw am frechlyn ffliw

Mae galw mawr eisoes am frechlynnau ffliw. Nid yw ergyd ffliw 2020 yn ddull effeithiol o atal coronafirws, ond mae'n dal yn bwysig. Dyma pam.

Martin Sheen Sêr yn Ymgyrch Ad Genedlaethol New SingleCare i Ddangos Miliynau Sut i Arbed Arian ar Gyffuriau Presgripsiwn

Mae SingleCare yn gyffrous i gyhoeddi lansiad ymgyrch hysbysebu deledu a digidol genedlaethol newydd yn cynnwys yr actor chwedlonol Martin Sheen. Mae'r ymgyrch yn atgoffa gwylwyr y gallant arbed swm sylweddol o arian ar feddyginiaethau presgripsiwn gyda SingleCare, cerdyn disgownt fferyllfa hollol rhad ac am ddim sydd ar gael i bawb, waeth beth yw ei statws yswiriant. Mae'r hysbyseb

Adroddiad: Cynnydd a chwymp poblogrwydd cyffuriau presgripsiwn yn ystod pandemig COVID-19

Gwnaethom ddadansoddi data SingleCare o 3 thriniaeth coronafirws bosibl - hydroxychloroquine, albuterol, a famotidine - i ddysgu sut mae pandemig yn effeithio ar alw Rx.

Adroddiad: Effaith Defnyddwyr Cynnydd Prisiau Cyffuriau 2021

Mae prisiau cyffuriau yn codi'n gyflymach na chyfradd chwyddiant. Dadansoddodd RxSense 24,000 o gyffuriau i nodi tueddiadau yn y cynnydd mewn prisiau fferyllol eleni. Dyma beth wnaethon ni ei ddarganfod.

Partneriaid SingleCare Gyda'r Comedïwr a'r Actor John Leguizamo ar gyfer Ymgyrch Ad Sbaeneg-Iaith Gyntaf Brand

Cyhoeddodd New Ad Highlights Launch Gwefan Sbaeneg SingleCare i Helpu Cymuned Latino i Arbed Arian ar Gyffuriau Presgripsiwn SingleCare, y gwasanaeth cynilo presgripsiwn am ddim, ei fod wedi partneru gyda’r digrifwr a’r actor John Leguizamo ar ymgyrch gyntaf y brand yn Sbaeneg. Ar y cyd â'r ymgyrch newydd, mae SingleCare wedi lansio fersiwn Sbaeneg o