Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Oxycodone vs Oxycontin: Prif Wahaniaethau a Tebygrwydd

Oxycodone vs Oxycontin: Prif Wahaniaethau a Tebygrwydd

Oxycodone vs Oxycontin: Prif Wahaniaethau a TebygrwyddCyffuriau Vs. Ffrind

Mae opioidau wedi dod yn agwedd gyffredin ar driniaeth ar gyfer poen acíwt a chronig. Mae Oxycodone ac Oxycontin yn ddau feddyginiaeth opioid sydd ag enwau swnio tebyg y gellir eu drysu'n hawdd os na chânt eu harchwilio'n ofalus. Mewn gwirionedd, mae gan y ddau feddyginiaeth yr un cynhwysyn yn y bôn. Neu yn hytrach, mae un feddyginiaeth (Oxycontin) yn cynnwys y llall fel cynhwysyn actif (ocsitodon). Mae Oxycodone ac Oxycontin yn gweithio trwy rwymo i dderbynyddion mu yn yr ymennydd i gynhyrchu teimlad therapiwtig o analgesia. Er y gallent fod yn feddyginiaethau poen effeithiol, maent hefyd wedi cael cyhoeddusrwydd eang am eu cam-drin a'u potensial ar gyfer dibyniaeth.

Oxycodone

Mae Oxycodone yn feddyginiaeth opioid a ddefnyddir i drin symptomau cymedrol i ddifrifol poen. Mae'n cael ei fetaboli'n helaeth yn y corff a'i garthu yn yr wrin. Mae gan ocsitodone rhyddhau ar unwaith hanner oes o 3.2 awr a gellir ei ddosio hyd at 4 i 6 gwaith y dydd. Efallai eich bod chi'n gyfarwydd ag Oxycodone mewn cyfuniadau â meddyginiaethau poen eraill fel acetaminophen, ibuprofen, ac aspirin. Mae tabledi Oxycodone yn cael eu rhyddhau ar unwaith a fformwleiddiadau rhyddhau estynedig gyda dosages amrywiol o 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, a 30 mg.Oxycontin

Oxycontin yw'r enw brand ar gyfer llunio rhyddhau estynedig ocsitodon. Mae'r fformiwleiddiad rhyddhau estynedig hwn yn caniatáu i'r cyffur gael ei ryddhau dros gyfnod hirach o amser. Am y rheswm hwn, mae Oxycontin fel arfer yn cael ei ddosio ddwywaith y dydd oherwydd bod angen llai ar gyfer y rhyddhad poen a ddymunir. Yn y modd hwn, mae Oxycontin yn tueddu i roi effaith gryfach a mwy hirfaith. Mae tabledi llafar Oxycontin yn dod mewn cryfderau o 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, ac 80 mg.

Cymhariaeth Ochr yn Ochr Oxycodone vs Oxycontin

Mae Oxycodone ac Oxycontin yn driniaethau cyffredin ar gyfer rheoli poen yn effeithiol mewn cleifion sy'n eu defnyddio ar gyfer cyflyrau acíwt neu gronig. Mae gan y ddau feddyginiaeth sawl tebygrwydd a gwahaniaeth a amlinellir isod:

Oxycodone Oxycontin
Rhagnodedig Ar Gyfer
 • Poen Cymedrol i Difrifol
 • Poen Cymedrol i Difrifol
Dosbarthiad Cyffuriau
 • Opioid
 • Opioid
Gwneuthurwr
 • Generig
Sgîl-effeithiau Cyffredin
 • Rhwymedd
 • Syrthni
 • Pendro
 • Cur pen
 • Cyfog
 • Chwydu
 • Pruritus
 • Syrthni
 • Pryder
 • Blinder
 • Oeri
 • Anniddigrwydd
 • Symptomau tynnu'n ôl
 • Fflysio
 • Gorbwysedd
 • Rhwymedd
 • Syrthni
 • Pendro
 • Cur pen
 • Cyfog
 • Chwydu
 • Pruritus
 • Syrthni
 • Pryder
 • Blinder
 • Oeri
 • Anniddigrwydd
 • Symptomau tynnu'n ôl
 • Fflysio
 • Gorbwysedd
A oes generig?
 • Oxycodone yw'r enw generig
 • Ydw
 • Oxycodone Hcl ER
A yw'n dod o dan yswiriant?
 • Yn amrywio yn ôl eich darparwr
 • Yn amrywio yn ôl eich darparwr
Ffurflenni Dosage
 • Tabled llafar
 • Capsiwlau geneuol
 • Datrysiad llafar
 • Tabled llafar
 • Capsiwlau geneuol
Pris Arian Parod Cyfartalog
 • 210 (fesul 120 o dabledi)
 • 260 (fesul 60 tabled)
Pris Gofal Sengl
 • Gostyngiad Oxycodone
 • Gostyngiad Oxycontin
Rhyngweithio Cyffuriau
 • Almivopan
 • Amiodarone
 • Buprenorffin
 • Butorphanol
 • Carbamazepine
 • Erythromycin
 • Cetoconazole
 • Atalyddion MAO
 • Nalbuphine
 • Pentazocine
 • Phenytoin
 • Pramipexole
 • Quinidine
 • Rifampin
 • Ritonavir
 • Voriconazole
 • Zolpidem
 • Almivopan
 • Amiodarone
 • Buprenorffin
 • Butorphanol
 • Carbamazepine
 • Erythromycin
 • Cetoconazole
 • Atalyddion MAO
 • Nalbuphine
 • Pentazocine
 • Phenytoin
 • Pramipexole
 • Quinidine
 • Rifampin
 • Ritonavir
 • Voriconazole
 • Zolpidem
A allaf ddefnyddio wrth gynllunio beichiogrwydd, beichiog neu fwydo ar y fron?
 • Mae Oxycodone yng Nghategori Beichiogrwydd B. Efallai na fydd yn niweidio babi yn y groth ond gall achosi symptomau diddyfnu a phroblemau anadlu. Ymgynghorwch â meddyg ynghylch y camau i'w cymryd wrth gynllunio beichiogrwydd. Ni argymhellir ocsitododon wrth fwydo ar y fron.
 • Mae Oxycontin yng Nghategori Beichiogrwydd B. Efallai na fydd yn niweidio babi yn y groth ond gall achosi symptomau diddyfnu a phroblemau anadlu. Ymgynghorwch â meddyg ynghylch y camau i'w cymryd wrth gynllunio beichiogrwydd. Ni argymhellir Oxycontin wrth fwydo ar y fron.

Crynodeb

Mae Oxycodone ac Oxycontin yn cynnwys yr un cynhwysyn gweithredol gyda gwahaniaethau yn bennaf yn eu ffurfiau dos. Er bod y ddau gyffur yn rhannu'r un sgîl-effeithiau, mae risgiau tebyg o gam-drin, dibyniaeth a chaethiwed iddynt hefyd. Fodd bynnag, gall y risg o sgîl-effeithiau a gorddos fod yn fwy gydag Oxycontin rhyddhau estynedig, yn enwedig os caiff ei gymryd yn amhriodol. Mewn achosion o boen mwy difrifol, gall Oxycontin fod yn opsiwn mwy grymus i leddfu poen oherwydd ei hyd hirach o weithredu. Oherwydd bod y cyffuriau hyn yn feddyginiaethau a reolir yn Atodlen II gyda chyfarwyddiadau penodol i'w defnyddio, mae'n bwysig ymgynghori â meddyg ynghylch dosio unigol a rhyngweithio cyffuriau.