Prif >> Iechyd >> Gweithfan HIIT Ar Gyfer Pob Amserlen

Gweithfan HIIT Ar Gyfer Pob Amserlen

Ymarfer HIIT
Wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd ymarfer corff yn golygu oriau aerobeg neu loncian. Nawr mae'n ymwneud hyfforddiant egwyl i ddod yn heini yn gyflymach, a pha ymchwil sy'n dangos sy'n rhoi'r buddion mwyaf mewn cyfnod byrrach o amser.

Beth yw Hyfforddiant Cyfnod Dwysedd Uchel?

Yn ôl Daily Burn, HIIT yw:techneg hyfforddi lle rydych chi'n rhoi ymdrech allan, gant y cant trwy hyrddiadau ymarfer corff cyflym, dwys, ac yna cyfnodau adfer byr, weithiau gweithredol. Mae'r math hwn o hyfforddiant yn cael ac yn cadw curiad eich calon i fyny ac yn llosgi mwy o fraster mewn llai o amser.Buddion HIIT:

1. Gallwch chi ffitio mewn llawer llai o amser.
2. Mae hyfforddiant egwyl yn rhoi hwb i golli pwysau.
3. Mae'n cynyddu metaboledd ôl-ymarfer yn fwy na mathau eraill o ymarfer corff.
4. Mae'n dda i'ch calon ac yn helpu i atal clefyd cardiofasgwlaidd.

Rhowch gynnig ar un o'r Workouts HIIT hyn trwy Fix.com . P'un a ydych chi'n hoffi rhedeg, beicio, neu wneud hyfforddiant cryfder, fe welwch ymarfer egwyl sy'n iawn i chi.Cyfnod-Hyfforddiant-gwreiddio-bach

Workout Beicio HIIT 25-Munud:

Cynhesu trwy feicio am 5 munud ar gyflymder hawdd.
Beiciwch am 30 eiliad ar gyflymder cyflym iawn, ac yna beiciwch am 1 munud ar gyflymder gorffwys llawer arafach.
Ailadroddwch y patrwm 30 eiliad ac 1 munud hwn 10 gwaith.
Gorffennwch gyda sesiwn oeri 5 munud.

Workout Cerdded HIIT 25-Munud:

Cerddwch am 5 munud ar gyflymder ysgafn i gynhesu.
Cerddwch am 30 eiliad ar gyflymder cerdded cyflym iawn, ac yna cerddwch am 1 munud ar gyflymder gorffwys llawer arafach.
Ailadroddwch 10 gwaith.
Gorffennwch gyda sesiwn oeri 5 munud.Trefn Rhedeg HIIT 25-Munud

Cerddwch neu loncian am 5 munud ar gyflymder hawdd i gynhesu.
Rhedeg i gyd allan am 30 eiliad, ac yna loncian neu gerdded am 1 munud.
Ailadroddwch 10 gwaith.
Gorffennwch gyda sesiwn oeri 5 munud.

Workout Pwysau Corff HIIT 10-Munud

Cerddwch neu loncian am 2 funud i gynhesu.
Gorffwyswch am 30 eiliad.
Cwblhewch bob un o'r ymarferion canlynol am gyfnodau 1 munud. Cymerwch seibiannau 30 eiliad rhwng ymarferion.

* Squats
* Gwthio i fyny
* Siswrn yn cicio
* Burpees
* PlancWorkout Pwysau HIIT 10-Munud

Cerddwch neu loncian am 2 funud, neu cwblhewch 1 munud o ysgyfaint pwysau corff bob yn ail ac 1 munud o jaciau neidio i gynhesu.
Gorffwyswch am 30 eiliad. Cwblhewch bob un o'r ymarferion canlynol am gyfnodau 1 munud. Cymerwch seibiannau 30 eiliad rhwng ymarferion.

Curls Bicep
* Gwasgoedd Ysgwydd
* Squats
* Ysgyfaint bob yn ail â phwysau uwchben
* Twistiau Rwsiaidd
Darllen Mwy O Drwm

CrossFit Workout: WOD 10-Munud gan Hyfforddwr Jessica AlbaDarllen Mwy O Drwm

Sut i Gael Eich Corff Bikini Gorau: 7 Awgrym Arbenigol GorauDarllen Mwy O Drwm

Ychwanegiadau Workout Gorau: Cynhwysion Gorau i Chwilio amdanynt

Darllen Mwy O Drwm

Rihanna’s Quick and Killer Upper Body Workout

Darllen Mwy O Drwm

GWEITHIO: Trefn Tabata 4-Munud Llosgi Braster