Prif >> Newyddion >> Pa mor hen yw Hillary Clinton?

Pa mor hen yw Hillary Clinton?

(Getty)

(Getty)

Mae Hillary Clinton wedi bod dan y chwyddwydr cyhoeddus ers sawl degawd, ond mae’n hawdd anghofio pa mor hen yw hi. Y cyn-Arglwyddes Gyntaf yw 67. Fe'i ganed Hydref 26, 1947 yn Chicago, Illinois fel Hillary Rodham.Magwyd Clinton yn maestrefol Illinois. Graddiodd o Goleg Wellesley ym 1969 gyda gradd mewn gwyddoniaeth wleidyddol. Aeth ymlaen i Ysgol y Gyfraith Iâl, lle cyfarfu â Llywydd y dyfodol, Bill Clinton, ym 1971. Graddiodd oddi yno ym 1973.

Hi fyddai'r ail arlywydd hynaf ar ei Diwrnod Urddo. Roedd yr Arlywydd Ronald Reagan yn 69 oed a 349 diwrnod oed pan gafodd ei dyngu. Byddai Clinton yn 69 oed ac yn 86 diwrnod oed.