Prif >> Iechyd >> Workout Navy SEAL O'r Dechrau i'r Diwedd

Workout Navy SEAL O'r Dechrau i'r DiweddChwarae

FideoFideo yn ymwneud ag ymarfer morloi llynges o'r dechrau i'r diwedd2014-06-02T19: 40: 59-04: 00

Dyma ymarfer hyd llawn SEAL y Llynges a ffilmiwyd yng nghanolfan rhyfela arbennig y Llynges yn San Diego. Mae Navy SEALs yn enwog am eu ffitrwydd corfforol oherwydd mae ei angen arnynt i wneud eu gwaith yn dda. Fel y dywed yr hyfforddwr yn y fideo ymarfer 50 munud hwn: mae Navy SEALS yn cynnal llawdriniaethau arbennig a gweithrediadau cudd-drin sy'n ei gwneud yn ofynnol i SEALs fod yn y cyflwr corfforol gorau i lwyddo a goroesi yn eu cenadaethau.

Felly nid dim ond ar gyfer edrych yn dda ar y traeth neu gael abs gwych y mae'r ymarfer hwn, mae ar gyfer cryfder, dygnwch a pherfformiad y byd go iawn.* Cofiwch, dylai'r hyfforddiant fod yn CYNNYDDOL. Felly peidiwch â rhuthro i geisio cwblhau'r ymarfer trylwyr hwn os nad ydych chi eisoes mewn siâp da. Os ydych chi'n gweithio hyd at lefel uchel o ffitrwydd, yna efallai rhannwch yr ymarfer hwn yn rhannau rydych chi'n eu gwneud ar ddiwrnodau gwahanol. Unwaith y gallwch chi wneud yr ymarfer cyfan hwn (trawiadol!), Yna mae'r hyfforddwr SEAL yn y fideo yn argymell eich bod chi'n ei wneud ddwywaith yr wythnos gyda rhaglen redeg neu nofio.Ac os gwelwch yn dda, stopiwch os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n gyfoglyd.


Cynllun Hyfforddi NAVY SEALS:

Cynhesu:Sachau neidio
Melinau gwynt
Ymestyniadau

Ymarferion Tynnu:

Tynnu i fyny (gafael agos a gafael llydan)
Chin-ups (gafael agos a gafael llydan)Ymarferion Gwthio:

Dips ar far
Gwthio i fyny
Gwthiadau gwthio tricep (triongl)
Gwthiadau braich eang
Plymio gwthio i fyny bomiau

Abdominals:Eistedd-ups
Eisteddiadau traws-fraich
Mae fflutter yn cicio
Hanner eistedd cyflym
Eisteddiadau cruncher
Estyniad madfall
Eisteddiadau atomig
Darllediadau bore da (pen a gwddf i fyny, coesau'n cael eu codi oddi ar y ddaear, agor a chau coesau yn gyflym)
Gwddf yn ymestyn

Coesau:Ciniawau
Squats
Charlie Chaplins (lifftiau lloi cyflym)


Darllen Mwy O DrwmY 4 Awgrym Cynyddu Metabolaeth Arbenigol Gorau ar gyfer Colli Pwysau

Darllen Mwy O DrwmGWEITHIO: Trefn Tabata 4-Munud Llosgi Braster

Darllen Mwy O Drwm

FIDEO: Y Gweithfan Orau Ar Gyfer Abs