Prif >> Cwmni >> Gofynnwch i SingleCare: A yw cwpon yr un peth â phresgripsiwn?

Gofynnwch i SingleCare: A yw cwpon yr un peth â phresgripsiwn?

Gofynnwch i SingleCare: A yw cwpon yr un peth â phresgripsiwn?Cwmni Gofynnwch i Gofal Sengl

Mae'n hawdd defnyddio arbedion SingleCare. Ewch i singlecare.com (neu lawrlwythwch yr app SingleCarear y Siop app neu ymlaen Google Play ), chwiliwch am eich meddyginiaeth, yna dangoswch y cwpon gyda'r pris gorau i'ch fferyllydd. Gall y tri cham hynny arbed hyd at 80% i chi ar eich meddyginiaeth.

Mae yna un peth yn unig y mae'n rhaid i chi ei wneud yn gyntaf: Cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd.Sut mae SingleCare yn gweithio? Mae'n dechrau gyda phresgripsiwn!

Mae'n gamsyniad cyffredin mai'r cyfan sydd ei angen arnoch i brynu Rx yn y siop gyffuriau yw cwpon SingleCare, ond nid yw'r un peth â phresgripsiwn. Gallwch arbed ar fwy na 10,000 o feddyginiaethau a gymeradwywyd gan FDA - dim ond ar ôl i'ch meddyg anfon awdurdodiad i'r fferyllfa. Mae hynny'n golygu cyn y gallwch chi ddechrau cynilo, bydd yn rhaid i chi gael diagnosis a gofyn am driniaeth gan ddarparwr gofal iechyd.

Gallwch ddefnyddio SingleCare ar feddyginiaeth dros y cownter hefyd - ond mae angen presgripsiwn arnoch gan eich darparwr gofal iechyd. Mae'r rhan fwyaf o swyddfeydd meddygon yn hapus i alw neu sganio presgripsiwn ar gyfer therapïau OTC. Nid yw'n anghyffredin nac yn erbyn y rheolau.

CYSYLLTIEDIG: A allaf ddefnyddio cardiau cynilo presgripsiwn ar feddyginiaeth OTC?Pan ddefnyddiwch SingleCare, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n cael y gost isaf. Defnyddiwch ein siartiau cymharu prisiau i weld pa fferyllfa sydd â'r arbedion gorau. Os mai dyma'ch tro cyntaf yn defnyddio SingleCare, gallwch arbed hyd yn oed mwy. Cael $ 5 oddi ar eich presgripsiwn cymwys cyntaf gyda Arbedion Bonws , yna ennill $ 1 ar feddyginiaethau cymwys yn y dyfodol.

Yn SingleCare, credwn na ddylai teimlo'n well fod yn boenus. Mae ein perthynas agos â dros 35,000 o fferyllfeydd yn golygu y gallwn gynnig prisiau is ar lawer o gyffuriau. Dangoswch eich cerdyn SingleCare i'ch fferyllydd lleol ac arbedwch fawr ar y meddyginiaethau sy'n wirioneddol bwysig. Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 1-844-234-3057 neu ddod o hyd i ni Facebook .