Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau, Addysg Iechyd >> Allwch chi gymryd cyffuriau gwrthiselder pan yn feichiog?

Allwch chi gymryd cyffuriau gwrthiselder pan yn feichiog?

Allwch chi gymryd cyffuriau gwrthiselder pan yn feichiog?Gwybodaeth am Gyffuriau

Efallai y bydd menyw sy'n darganfod ei bod yn cael babi yn disgwyl teimlo'n gyffrous, yn nerfus, yn echedig, neu ychydig o straen yn ystod ei beichiogrwydd. Ond mae'n debyg nad yw'r mwyafrif o famau sy'n disgwyl yn rhagweld teimlo'n isel. Fodd bynnag, dengys astudiaethau bod menywod sy'n feichiog hyd yn oed yn fwy agored i iselder, yna pan nad ydyn nhw'n feichiog.

Mae'r Tasglu Gwasanaethau Ataliol yr Unol Daleithiau (USPSTF) yn dweud y bydd 1 o bob 7 merch yn profi iselder naill ai yn ystod beichiogrwydd neu yn y cyfnod postpartum, ac y bydd amenedigol aiselder postpartumyw'r cymhlethdodau beichiogrwydd ac postpartwm mwyaf cyffredin. Ond a yw'n iawn trin wrth ddisgwyl? A yw cyffuriau gwrthiselder a beichiogrwydd yn gyfuniad diogel?CYSYLLTIEDIG: Gwrth-iselder a bwydo ar y fron

Beth yw symptomau iselder yn ystod beichiogrwydd?

Mae iselder mam yn edrych yn debyg iawn i iselder clinigol, meddai Crystal Clancy, therapydd priodas a theulu trwyddedig yn IrisIechyd meddwlGwasanaethau Iechyd Atgenhedlol yn Minnesota. Y gwahaniaeth rhwng iselder amenedigol ac iselder clinigol yw bod mam feichiog yn aml yn teimlo cywilydd sy'n gysylltiedig â pheidio â theimlo'r teimladau cywir yn ystod ei beichiogrwydd, eglura Clancy.

Arwyddion iselder yn ystod beichiogrwydd, yn ôl y Cymdeithas Beichiogrwydd America , cynnwys: • Teimlo'n drist yn barhaus
 • Anhawster canolbwyntio, hyd yn oed ar bethau sydd o ddiddordeb i chi fel rheol
 • Newidiadau mewn archwaeth neu gwsg
 • Meddyliau o farw neu hunanladdiad

Os byddwch chi'n sylwi ar symptomau iselder wrth feichiog, y cam cyntaf yw ceisio cymorth. Peidiwch â gadael ofn cael eich rhagnodimeddyginiaeth gwrth-iseldereich atal rhag cael gofal. Er ei bod yn arferol bod yn betrusgar ynglŷn âdefnyddio meddyginiaethtra'n feichiog, mae meddygon yn gyffredinol yn nodi bod yrisgiau posibo beidio â chymryd cyffuriau gwrthiselder yn gorbwyso'r risgiau o'u cymryd.

Triniaeth iselder yn ystod beichiogrwydd

Wedi'i adael heb ei drin, gall iselder achosi peryglon iechyd difrifol i fam feichiog a babi yn y groth, gan gynnwys genedigaeth cyn amser apwysau geni isel, yn egluro Sal Raichbach, Psy.D., seicolegydd yn Canolfan Triniaeth Ambrosia yn Florida.

Gwrthiselyddion a beichiogrwydd

Yn gyffredinol mae'n ddiogel trin iselder gydaatalyddion ailgychwyn serotonin dethol(SSRIs), fel Celexa [citalopram], Prozac [fluoxetine], a Zoloft [sertraline] yn ystod beichiogrwydd, meddai Dr. Raichbach. Mae Paxil (paroxetine) yn SSRI arall sy'n dod o fewn yr un dosbarth, ond mae'n gysylltiedig ag a risg fach namau geni fel diffygion y galon. Yn nodweddiadol, ni chaiff ei ddefnyddio ei annog yn ystod beichiogrwydd.Cynhaliodd yr USPSTF astudiaeth llemenywod beichiogcymerodd y cyffur gwrth-iselder sertraline (anSSRIa generigZoloft) a plasebo i drin eu hiselder. Canfu'r astudiaeth fod menywod a gymeroddSertralinewedi lleihau iselder eto o gymharu â menywod yn cymryd bilsen plasebo.

Atalyddion ailgychwyn serotonin-norepinephrine (SNRIs), fel Cymbalta , Khedezla, a Effexor hefyd yn ddiogel ar gyfermenywod beichiog. Lexapro (escitalopram) yn SNRI arall yn yr un dosbarth. Ymchwil yn awgrymu bod risg uwch o hemorrhage postpartum pan gymerir SNRIs ar ddiwedd beichiogrwydd.

Wellbutrin (bupropion) yn fath ychwanegol o gyffur gwrth-iselder a ddefnyddir weithiau hefyd i helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu. Nid yw'n ddewis cyntaf yn ystod beichiogrwydd, ond mae'n opsiwn mwy diogel trafod gyda'ch meddyg os nad yw cyffuriau gwrthiselder eraill wedi gweithio i chi.Gwrthiselyddion triogyclic, fel Pamelor ( gogleddriptyline ), a yw dosbarth arall o gyffuriau gwrth-iselder a ystyrir yn opsiwn trydydd llinell yn ystod beichiogrwydd oherwydd eu bod yn gysylltiedig ag anniddigrwydd, confylsiynau, neu hemorrhage postpartum.

Therapïau ar gyfer iselder

Mae'n gyffredin i ferched ofni cymryd cyffuriau gwrthiselder yn ystod beichiogrwydd, ond mae'n bwysig bod pob claf yn trafod â'u darparwr gofal meddygol pa driniaeth sydd orau ar gyfer eu lles. Ar gyfer cleifion sy'n barod i ymrwymo i gynllun triniaeth amgen, mae yna opsiynau di-ffarmacolegol. Yn ôl un astudiaeth , mae strategaethau ymyrraeth di-ffarmacolegol yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): • Apwyntiadau seicotherapi rheolaidd
 • Mynychu grŵp cymorth
 • Therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), mewn grwpiau, fel unigolyn, neu hyd yn oed yn y cartref

Am ddisgwyl mamau gydaiselder difrifol, neu famau nad ydyn nhw'n gallu ymrwymo i gynlluniau amgen, meddai Clancy, Mae mor bwysig dod o hyd i rywun sydd â hyfforddiant arbenigol mewn rhagnodi [cyffuriau gwrthiselder] ar gyfer cleifion beichiog ac postpartwm.

Sgil effeithiauodefnydd gwrth-iselderyn ystod beichiogrwydd

Mae yna lawer o wybodaeth anghywir am yr hyn y gall mamau ei gymryd wrth feichiog a bwydo ar y fron. Mae'r Cymdeithas Pryder ac Iselder America yn dweud er bod risgiau'n gysylltiedig â chyffuriau gwrthiselder a beichiogrwydd, gan gynnwys risgiau onamau geni , mae'r risgiau'n isel iawn. Mae'r sgîl-effeithiau posibl o amlygiad cyn-geni yn ystod y trydydd tymor a chynnwys: • Jitteriness
 • Anniddigrwydd
 • Bwydo gwael
 • Trallod anadlol
 • Perygl bach iawn posibl o awtistiaeth ac ADHD

Ar gyfer menywod sy'n darganfod eu bod yn disgwyl ac eisoes ar gyffuriau gwrth-iselder, Meddygaeth John Hopkins yn cynghori yn erbyn yterfynuo'ch meddyginiaeth, ac mae'n argymell eich bod yn ymgynghori ar unwaith â'ch darparwr gofal iechyd. Maent hefyd yn awgrymu, os oes gennych chianhwylder hwyliauac yn ystyried beichiogi, eich bod yn ymgynghori â seiciatrydd atgenhedlu ymlaen llaw.

Dywed Dr. Raichbach, Er bod y risg o gymryd cyffuriau gwrthiselder yn ystod beichiogrwydd yn fach iawn, bydd meddygon fel arfer yn rhagnodi'r dos isaf o feddyginiaeth sy'n gweithio i leddfu symptomau. Y dewis arall oiselder heb ei drinac yn sicr mae pryder yn cael effaith negyddol ar ddatblygiad ffetws.Y peth gorau yw siarad â'chobstetregyddam yr opsiynau gorau ar gyfer eich gofal. Iechyd meddwlAmerica yn darparu adnoddau a chymorth i'r rhai sy'n chwilio am aIechyd meddwlproffesiynol.

Awgrymir i ferched beichiog sy'n rhagnodi gwrthiselyddion yn ystod beichiogrwydd gofrestru yn y Gofrestrfa Beichiogrwydd Genedlaethol ar gyfer Gwrthiselyddion (NPRAD) trwy ffonio 844-405-6185.